Skróty klawiszowe:

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Polish Ukrainian English German French Italian
um@lazy.pl
32 67 294 22
Logo serwisu.

Gmina Łazy

Samorządowy portal internetowy

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Gminy Łazy. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Aktualności

Spotkanie podsumowujące olimpiadę seniorów

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Spotkanie podsumowujące olimpiadę seniorów

1 grudnia w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach odbyło się uroczyste podsumowanie XV Międzynarodowej Olimpiady Sportowej Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnej „Trzeci Wiek na Start”. Na jednej scenie stanęli zawodnicy, wolontariusze, członkowie zarządu i komisji rewizyjnej oraz zaproszeni goście.
 
W dniach 15-16 września 2023r. w Łazach odbyła się jubileuszowa edycja olimpiady dla seniorów. Międzynarodowe wydarzenie od piętnastu lat stanowi promocję zdrowia i aktywnego spędzania wolnego czasu przez pokolenie 60+ i uczy kształtowania u osób dojrzałych nawyków dbania o własne ciało i sprawność fizyczną. 1 grudnia nadszedł moment podsumowania wyników oraz chwila wspomnień nie tylko ostatniej olimpiady, ale pokazanie rozwoju wydarzenia na przestrzeni minionych 15 lat. Piątkową uroczystość rozpoczęła prezentacja międzypokoleniowej sztafety, która podkreśliła jeden z kierunków, w których zmierza senioralna organizacja czyli współpraca międzypokoleniowa oraz łamanie stereotypów.
 
„Jesteście dla nas wzorem do naśladowania i przodownikami promocji zdrowia i aktywnego spędzania wolnego czasu. Przez ostatnie piętnaście lat wskazaliście wiele kierunków rozwoju społeczeństwa senioralnego oraz dołożyliście starań, aby seniorzy nauczyli się prawidłowych nawyków dbania o własne ciało i byli sprawni fizycznie. Odzwierciedleniem tego wszystkiego jest Olimpiada, której jubileuszowa edycja odbyła się we wrześniu i podczas której mistrzowsko zaznaczyliście swoją obecność. W czasie zawodów pokazaliście nie tylko ogromne zaangażowanie i sportowego ducha, ale przede wszystkim uśmiech, otwartość, przyjaźń i wzajemną życzliwość” – powiedział Burmistrz Łaz Maciej Kaczyński dokonując wraz z prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łazach Krystyną Męcik podsumowania olimpiady. „Dziś w dniu podsumowania tegorocznych sportowych działań i podkreśleniu imponujących wyników składam Wam najlepsze życzenia. Jesteśmy dumni, że to właśnie w Łazach narodził się jeden z najprężniej działających uniwersytetów w Polsce. To Wy każdego dnia wyznaczacie ścieżki, torujecie drogi, łamiecie stereotypy i pokazujecie, że senior to aktywny i spełniony człowiek, dla którego okres jesieni życia jest czasem doświadczania życia i podejmowania nowych wyzwań” – dodał Burmistrz.
 
Swoje słowa uznania Burmistrz Łaz Maciej Kaczyński skierował do zarządu UTW, a skład którego wchodzą: Ewa Wiekiera, Krystyna Męcik, Jolanta Kokoszka, Marta Lipiec, Bogdan Radko oraz do komisji rewizyjnej, którą tworzą: Janina Bajkowska, Urszula Marzec-Rogulska, Alicja Bewicz. Słowa szczególnego uznania oraz upominki trafiły do uczestników olimpiady UTW: Elżbiety Cyran, Zbigniewa Sołtysika, Macieja Szram, Arkadiusza Suchobokowa, Stanisławy Mazur, Grzegorza Kalisia, Anny Lech, Krzysztofa Łyszczarza, Marii Węgiel, Wiesława Kwinty, Krystyny Kisielewskiej, Stanisława Dryki, Bogusławy Wojtasik, Leszka Dudki, Sylwestra Omielskiego, Mieczysława Skręta, Bogusławy Dudek, Edwarda Poczciarskiego, Alicji Dryki, Euzebiusza Olecha, Ewy Miklaszewskiej, Ryszarda Słowikowskiego, Stanisława Baran, Bożeny Haczyk, Grażyny Kundys, Bogusława Męcika, Romana Bewicza, Andrzeja Woźniaka, Zofii Wódka.
 
„Olimpiada seniorów zainicjowana przed piętnastoma laty miała wiele celów, ale głównym było pokazać seniora nie tylko jako chłonnego wiedzy człowieka, który posiada pasje i marzenia, ale również jako osobę aktywną, wesołą i pełną zaangażowania w sprawy swojej małej ojczyzny. Kolejne lata pokazują, że cel organizatorów został osiągnięty z nawiązką. Rekord za rekordem pada, młodość seniorami włada, czego można chcieć więcej?” – powiedziała prezes UTW w Łazach Krystyna Męcik.
 
Olimpiada to nie tylko zawody sportowe i rywalizacja seniorów, ale także rozwijanie współpracy z młodym pokoleniem i innymi organizacjami. To także integracja w ramach aktywności fizycznej oraz wzmacnianie więzi między słuchaczami UTW z kraju i zagranicy. Obok rywalizacji sportowej i wielu aspektów społeczno-integracyjnych na pierwszy plan wysuwa się wzajemna życzliwość, chęć obcowania z drugim człowiekiem, dzielenia się z nim radością i zarażanie otoczenia uśmiechem, otwartością i miłością. Na straży dzielenia się pozytywną energią podczas olimpiady stali służący wielopłaszczyznową pomocą wolontariusze wspierający organizację olimpiady: Lucyna Nowak, Marta Lipiec, Anna Ziaja, Marcelina Małecka, Przemysław Małecki, Teresa Gąciarz, Krzysztof Lach, Maria Poczciarska, Edward Poczciarski, Alicja Wiśniewska, Andrzej Lipiec, Dorota Drąg, Joanna Barska, Małgorzata Iwińska, Jan Mazur, Marek Zieleniec, Paweł Męcik, Anna Mąka, Michał Mąka, Bartłomiej Skwara, Tomasz Jurecki, Magdalena Kizlich, Patrycja Marycka, Agnieszka Seweryn, Cezary Seweryn.
 
Podczas spotkania podsumowującego odbyła się także uroczystość uhonorowania Burmistrza Łaz Macieja Kaczyńskiego, Prezes UTW w Łazach Krystyny Męcik i liderki Sekcji Brydżowej w Łazach Elżbiety Makuch medalami nadanymi przez Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych. Odznaczenia wręczył Zdzisław Słota, przewodniczący Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Zawierciu.
 
Licznie zgromadzeni na uroczystości zawodnicy, słuchacze UTW, wolontariusze oraz zaproszeni goście obejrzeli filmowe prezentacje, które stanowiły namiastkę olimpiady oraz towarzyszącej jej sztafety międzypokoleniowej. Uroczystość zakończyła się zabawą taneczną, którą poprowadził Paweł Kleszcz.

05

GRU

2023

165

razy

czytano

55/501

Gmina Łazy

Przydatne linki

Logo serwisu.

Dane urzędu

Gmina Łazy
42-450 Łazy
ul. Traugutta 15
woj. Śląskie
um@lazy.pl

Logo serwisu.

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 17:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 13:30
Logo serwisu.

O gminie

Gmina Łazy
Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.