Skróty klawiszowe:

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Polish Ukrainian English German French Italian
um@lazy.pl
32 67 294 22
Logo serwisu.

Gmina Łazy

Samorządowy portal internetowy

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Gminy Łazy. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Aktualności

CUS – nowe spojrzenie na usługi społeczne

Filtrowanie aktualności

data od

data do

CUS – nowe spojrzenie na usługi społeczne

7 sierpnia 2023 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zakończył proces otwartego naboru partnerów do projektu pn. „CUS – Nowe spojrzenie na usługi społeczne”, realizowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027. Projekt ten jest elementem strategicznego działania skierowanego na rozwój usług społecznych i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

„Gmina Łazy była jedną z dziesięciu gmin z województwa śląskiego i jedyną z powiatu zawierciańskiego, które złożyły ofertę na utworzenie Centrum Usług Społecznych na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1818)” – powiedziała Sekretarz Gminy Łazy Ilona Pelon.

9 października Samorządowcy z dziesięciu gmin regionu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego podpisy pod umowami na realizację projektu „CUS – nowe spojrzenie na usługi społeczne

W konferencji obok samorządowców uczestniczyli marszałek województwa Jakub Chełstowski oraz wiceprzewodnicząca Sejmiku Urszula Koszutska.

„Centra Usług Społecznych, projekt wart blisko 63 mln zł, jest przykładem jak „pracują” fundusze unijne, bo przypomnijmy – jest to przedsięwzięcie w całości zrealizowane o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego. Społeczeństwa się zmieniają. Każdy pojawiający się problem wykuwa jednocześnie potrzebę jego rozwiązania. Dzięki CUS na pewno jakość usług społecznych wzrośnie, a gminy będą zbierały nowe, dobre doświadczenia. Zwłaszcza, że CUS to przedsięwzięcie wielowymiarowe, bez podziału na jakiekolwiek limity wiekowe, skierowane właściwie do każdej grupy mieszkańców” – zaakcentował marszałek Jakub Chełstowski.

„Projekt jest przykładem bardzo dobrym przykładem współpracy samorządu lokalnego z samorządem województwa. CUS są wieloprzekrojowe, ale na pewno będziemy zwracać dużą uwagę na aspekt senioralny, bo nie jest tajemnicą, że nasze społeczeństwa się starzeją. Niemniej liczymy także na zainteresowanie z drugiego bieguna – czyli młodzieży, bo CUS mają również walor edukacyjny. Wachlarz usług obejmie także takie obszary jak zdrowie czy kultura i rekreacja” - dodała wiceprzewodnicząca Sejmiku, Urszula Koszutska.

Celem projektu jest zmiana sposobu realizacji usług społecznych i zwiększenie dostępu do usług społecznych wśród mieszkańców poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Centrów Usług Społecznych w gminach, które zadeklarowały chęć przekształcenia Ośrodka Pomocy Społecznej lub stworzenia Centrum Usług.

Projekt przewiduje wsparcie samorządów w działaniu na rzecz deinstytucjonalizacji usług społecznych w zakresie: wyboru ścieżki utworzenia CUS, pomocy w przeprowadzeniu diagnozy związanej z rozpoznaniem potrzeb mieszkańców gminy oraz możliwych do realizacji działań wspierających, określania potencjału gminy pod kątem usług społecznych, możliwości wykorzystania NGO i innych podmiotów działających na jej terenie, pomocy w opracowaniu programu usług społecznych oraz zapewnienia nadzoru merytorycznego nad tworzonymi programami.

W gminie Łazy zadanie przewiduje wykonanie prac remontowo – adaptacyjnych budynku przeznaczonego na siedzibę CUS w Łazach. Zakres prac dotyczy kosztów związanych z: wykonaniem dokumentacji projektowej rozbudowy budynku wraz z adaptacją pomieszczeń, robót budowlano-remontowych obejmujących adaptację pomieszczeń, budowę sieci, dostosowaniem budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami, nadzór inwestorski, instalacje w tym system monitorowania placówki. Kolejnym elementem będzie wyposażenie pomieszczeń w niezbędne meble służące do prowadzenia usług społecznych i stworzenie warunków pracy dla personelu projektu.

Działalność CUS zakłada zatrudnienie pracowników na stanowiskach utworzonych do świadczeń usług społecznych: koordynator indywidualnych planów usług społecznych, organizator usług społecznych, organizator pomocy społecznej oraz organizator społeczności lokalnej. Konieczność zatrudnienia dodatkowego personelu wynika ze zdiagnozowanych potrzeb w środowiskach dotychczas objętych wsparciem w formie podstawowych usług opiekuńczych. Prowadzenie działań edukacyjnych prozdrowotnych np. zapobiegającym skutkom unieruchomienia, profilaktyka upadków czy czynności pielęgnacyjnych wymaga zaangażowania specjalistów tj. rehabilitant i pielęgniarka, a świadczenie usług na rzecz osób
z niepełnosprawnością wymaga zatrudnienia asystentów. Dodatkowo planowane jest zatrudnienie psychologa w zakresie wsparcia i pokierowania do specjalisty osób z niepełnosprawnością. Psycholog będzie udzielał wsparcia zarówno stacjonarnie jak i mobilnie, odwiedzając środowiska. Dodatkowo planuje się zatrudnienie logopedy i oligofrenopedagoga - wsparcie doradcze dla osób z niepełnosprawnością. Konieczność zatrudnienia opiekunów wytchnieniowych wynika ze zdiagnozowanych potrzeb w środowiskach dotychczas objętych wsparciem w formie opieki wytchnieniowej dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych. Stanowić to będzie element wzmocnienia systemu doraźnego i czasowego wsparcia dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami wymagającymi opieki.

Zapewnienie transportu dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami np. w celu dojazdu do lekarza, urzędu, przyczyni się do poprawy dostępność do różnego typu usług, a także wesprze osoby wymagające pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Doradztwo prawne - udzielanie informacji o obowiązującym stanie prawnym, poinformowaniu o przysługujących uprawnieniach, wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, sporządzanie pism w zakresie potrzebnym do udzielenia pomocy finansowej (usługa społ. dodatkowa). Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego: min.: łóżek rehabilitacyjnych z podnośnikiem, materacy odleżynowych, kul łokciowych, balkoników/ chodzików rehabilitacyjnych, wózków inwalidzkich z funkcją toalety itp. Zadanie przewiduje również zatrudnienie osób w ramach świadczenia usługi sąsiedzkiej - usługi sąsiedzkie będą świadczone w czasie dostosowanym do indywidualnych potrzeb osób wspieranych.

Wartość zadania realizowanego na terenie naszej gminy wyniesie 4 754 856,00 zł., w tym dofinansowanie na poziomie 4 517 112,20 zł.

05

GRU

2023

162

razy

czytano

56/501

Gmina Łazy

Przydatne linki

Logo serwisu.

Dane urzędu

Gmina Łazy
42-450 Łazy
ul. Traugutta 15
woj. Śląskie
um@lazy.pl

Logo serwisu.

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 17:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 13:30
Logo serwisu.

O gminie

Gmina Łazy
Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.