Skróty klawiszowe:

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Polish Ukrainian English German French Italian
um@lazy.pl
32 67 294 22
Logo serwisu.

Gmina Łazy

Samorządowy portal internetowy

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Gminy Łazy. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Kultura, edukacja, sport

Ścieżki rowerowe

Ścieżki rowerowe

 

Trasa 1

Ciągowice - Turza- Kuźnica Masłońska

Długość trasy: 5,0 km

Trasa rozpoczyna się przy domu kultury w Ciągowicach, obok przydrożnej kapliczki. Jadąc drogą w dół docieramy do rozwidlenia, na którym jedzie na wprost.

Na kolejnym rozwidleniu skręcamy z drogi asfaltowej w prawo, w drogę polną, którą docieramy do miejscowości Turza, gdzie po przejechaniu drogi krajowej nr 796 dojedziemy do biwaku zlokalizowanego naprzeciwko remizy OSP. Dalej duktem leśnym docieramy do miejscowości Kuźnica Masłońska. Dalej jadąc do torów kolejowych trasa się kończy. Jadąc w prawo możemy drogą asfaltową dojechać do Łaz.

 

Trasa 2

Zawiercie – Kazimierówka – Łazy – Ciągowice - Poręba

Długość trasy: 12,0 km

Trasa rozpoczyna się na terenie Gminy Łazy, od strony granicy z Zawierciem. Jadąc lasem, można stąd dotrzeć do miejscowości Kazimierówka, gdzie znajduje się zabytkowa kapliczka. Skręcając w lewo, wjeżdża się do lasu, który prowadzi do miejscowości Rokitno Szlacheckie, gdzie możemy podziwiać ruiny dworu z przełomu XVIII-XIX w. Dwór zapewne rozbudowano w 2 połowie XIX w. przez wzniesienie od strony zachodniej murowanego neogotyckiego budynku. W chwili obecnej z pierwotnego drewnianego budynku o układzie dwutraktowym z gankiem wspartym na czterech kolumnach zachowały się jedynie fundamenty oraz pozostałości piwnic. Od strony południowej wciąż możemy podziwiać zabytkowy park ze starym drzewostanem oraz częściowo czytelny układ alei. W okolicy Rokitna można również dostrzec fragment lasu bukowego o charakterze pierwotnym.

 

Jadąc drogą asfaltową, mija się tu boisko piłkarskie KS Korona Rokitno Szlachecki i plac zabaw. Dalej, jadąc polną drogą, można dotrzeć do osady Michałówek (Miasto Łazy). Następnie trasa wiedzie nas na dworzec PKP w Łazach. Tam po przejściu lub przejechaniu przez kładkę kolejową nad torami docieramy na drugą część Łaz. Następnie jadąc przez osiedle Podlesie, docieramy do ciągu pieszo – rowerowego, który wiedzie do miejscowości Ciągowice. Przy tej drodze znajduje się mogiła żołnierzy Niemieckich i Austriackich z okresu I Wojny Światowej. W sołectwie Ciągowice trasa rowerowa prowadzi w pobliżu cmentarza, kościoła parafialnego i zabytkowej kapliczki Św. Jana Nepomucena. We wsi dziś wciąż można zobaczyć dworek szlachecki razem z zachowanymi zabudowaniami dworskimi oraz parkiem dworskim. W średniowieczu tereny te były prężnym ośrodkiem hutniczym. Skręcając w lewo, za kapliczką po przejechaniu ok. 50 m po lewej stronie mija się ruiny dworku szlacheckiego, a naprzeciw znajduje się strażnica OSP Ciągowice.

 

Trasa 3

Poręba – Zazdrość – Wysoka – Wiesiółka – Chruszczobród

Długość trasy: 10,0 km

Start trasy rozpoczyna się na granicy z Gminą Poręba. Stamtąd trasa kieruje drogą leśną w stronę miejscowości Wysoka, gdzie zobaczyć można stanowisko ekologiczne Kamieniołom Wysoka - obszar nieczynnego kamieniołomu wapieni jurajskich, szczególnie wartościowy do celów dydaktycznych i poznawczych. Przejeżdżając przez centrum Wysokiej, a następnie mijając Szkołę Podstawową wraz z placem zabaw i 200 m dalej na skrzyżowaniu skręcając w prawo, dociera się do miejscowości Wiesiółka. Mija się tu boisko piłkarskie LKS Wysoka oraz biwak rowerowy. Następnie dociera się do centrum sołectwa, po lewej stronie znajduje się strażnica OSP Wiesiółka, po prawej kapliczka i plac zabaw, dalej po lewej mijamy odrestaurowaną zabytkową studnię. Kierując się w lewo w kierunku torów kolejowych, przed tunelem pod torami trasa skręca w prawo w kierunku Chruszczobrodu. W miejscowości Chruszczobród mija się budynek Domu Kultury w Chruszczobrodzie i remizę strażacką z kompleksem boisk, placem zabaw i kortem tenisowym. Kierując się dalej drogą powiatową po 300 metrach dociera się do Kościoła pw. Nawiedzenia NMP i św. Stanisława Biskupa, zbudowanego w 1734 roku, na miejscu wcześniejszego kościoła drewnianego. Początkowo kościół był utrzymany w stylu barokowym, lecz jego późniejsze przebudowy w 1894-1915 zniekształciły jego początkowy charakter. Na cmentarzu przykościelnym znajduje się marmurowy obelisk na grobie generała Gabriela Taszyckiego, uczestnika insurekcji kościuszkowskiej. W Chruszczobrodzie-Bugaju obok dawnych zabudowań Stanisława Chudzika  zobaczyć można 20 lip i buk - pomnikowe drzewa w wieku 120-340 lat. W Chruszczobrodzie-Piaskach znajduje się stanowisko archeologiczne, na którym znaleziono luźny inwentarz ze schyłkowego paleolitu i mezolitu.

Obok przykościelnego cmentarza znajduję się Zespół Szkół w Chruszczobrodzie, a na przeciwko pomnik Jana Pawła II. Trasa kończy się w okolicach biwaku rowerowego, skąd zaczyna się także trasa 4, biegnąca do granic Dąbrowy Górniczej.

 

Trasa 4

Chruszczobród – Bugaj (Dąbrowa Górnicza) - Chruszczobród

Długość trasy: 5 km

Trasa rozpoczyna się przy biwaku rowerowym, po 300 m skręca w prawo w boczną drogę. Po kolejnych 200 m mija skrzyżowanie – gdzie prowadzi na wprost, na kolejnym skręca w prawo. Na rozwidleniu dróg – należy skręcić w lewo – aby dotrzeć do Gościńca Siewierskiego. Gościniec jest starym traktem z bogatą historią, który łączył kiedyś Siewierz ze Sławkowem i dalej z Krakowem. Nim trasa prowadzi do miejscowości Bugaj (Dąbrowa Górnicza) i skręca w lewo w polną drogę w kierunku Chruszczobrodu. Jadąc polną drogą, można dojechać pod kościół parafialny w Chruszczobrodzie skąd dalej, trasą nr 3 można dotrzeć do biwaku rowerowego.

 

Trasa 5

Łazy [Dworzec PKP] – Łazy Głazówka – skrzyżowanie z ul. Kościuszki [Niegowonice] – biwak rowerowy – ul. Sportowa, ul. Błędowska, ul. Chechelska [Niegowoniczki] – Jeziorowice – Błojec – [pomnik poległych partyzantów] – Skałbania [źródło] – gr. Gminy [*Chechło] – Hutki-Kanki – Centuria - Krępa

Długość trasy: 20 km

Szlak rozpoczyna się w centrum miasta Łazy od zrewitalizowanego budynku dworca PKP, gdzie można odwiedzić Punkt Informacji Turystycznej, Izbę Tradycji oraz skorzystać z hotspota. Początek ścieżki rowerowej wiedzie ulicą Kościuszki, Tuwima i Daszyńskiego. Należy kierować się drogą asfaltową wzdłuż torów kolejowych i po przejechaniu 0,8 km dojeżdża się do skrzyżowania. Na skrzyżowaniu jedzie się drogą asfaltową w stronę Głazówki. Po przejechaniu 2,2 km dociera się do drogi asfaltowej z Wiesiółki, gdzie skręca się w lewo. Następnie dojeżdża się do drogi szutrowej, skąd trasa przez 1,5 km prowadzi przez las. Po przejechaniu 4,2 km trasy wyjeżdża się z lasu i należy skręcić w prawo w ul. Kolejową, nie wjeżdżając na drogę  Łazy- Niegowonice. Jadąc w tę stronę, zauważamy, że trasa prowadzi do znajdującego się po prawej stronie biwaku rowerowego, po kolejnych 400 metrach dojeżdża do drogi wojewódzkiej 790 Dąbrowa Górnicza – Ogrodzieniec. Tutaj należy kierować w lewo wzdłuż DK 790, na następnym skrzyżowaniu skręcamy w prawo w ulicę Zamłynie i dalej ulicą Wierzbową docieramy do ul. Zagrodzkiej, gdzie skręcamy w prawo. Jadąc tą ulicą dalej dojeżdżamy do skrzyżowania skąd trasa biegnie prosto, przy sklepie spożywczym, ul. Chechelską. Po 400 m kończy się asfalt i dalej w kierunku Błojca prowadzi już droga szutrowa. Z tego miejsca trasa prowadzi do  zabudowań przysiółka Jeziorowice, a następnie do przysiółka Błojec (tu znajduje się pomnik poległych partyzantów z 1944 roku i straconych mieszkańców przysiółka). Zgodnie ze znakami czarnymi szlaku Partyzantów Ziemi Olkuskiej utwardzoną żużlem drogą dojeżdża się do sołectwa Skałbania. Po drodze mija się przydrożne źródełko. Następnie dojeżdża się do mostka, gdzie przepływa rzeka Centuria. 200 metrów dalej zaczyna się droga asfaltowa, która prowadzi do Chechła. Jadąc główną drogą, po 200 metrach trasa ponownie skręca w lewo, mając po prawej stronie kościół. W tym miejscu trasa łączy się ze szlakiem Szwajcarii Zagłębiowskiej, który prowadzi aż do Centurii. Na 16 km wyjeżdża się z lasu i można dotrzeć do Biwaku Leśnego oraz Biwaku Rowerowego. Po 300 m trasa mija ścieżkę edukacyjną do Rezerwatu Przyrody „Góra Chełm”, znajdujący się w pobliżu sołectwa Hutki - Kanki, obejmujący swoim obszarem ponad 12 ha. Skaliste wzgórze (443 m n.p.m) pokryte starodrzewiem bukowym z domieszką jaworu i jodły, o niezwykle bogatym gatunkowo runie.

Dalej drogą asfaltową dojeżdża się do rozlewiska rzeki Centurii i stromo pod górę trasa prowadzi do rozwidlenia trzech szlaków turystycznych Skręcając w prawo i za żółtym szlakiem Zamonitu, po ok. 21 km można dotrzeć do Krępy (Gmina Ogrodzieniec).

Jadąc prosto możemy dotrzeć do DK 790 oraz Zielonego Szlaku Rowerowego, a dalej do miejscowości Rokitno Szlacheckie.

 

Trasa 6

Łazy – Grabowa - Błojec

Długość trasy: 10,0 km

Trasa rozpoczyna się na parkingu przy Parku Wodnym „Jura”. Stamtąd trasa kieruje asfaltową alejką (wzdłuż drogi powiatowej do Niegowonic) w kierunku zalewu „Mitręga”. Dalej, po kilkuset metrach skręcamy w lewo, w ul. Kolewrot. Tam należy udać się w kierunku Młynka. Następnie dojeżdża się do drogi asfaltowej i należy skręcić w prawo i po 10 m w lewo w ulicę Laskową.  Na rozwidleniu dróg skręcamy w lewo w ul. 1 Maja. Jadąc wzdłuż ulicy docieramy do przystanku autobusowego i skręcamy w prawo. Dalej ulicą Rolniczą dojeżdżamy do DK 790, gdzie kończy się pierwsza część trasy. Skręcając w prawo po 200 m dotrzemy do skrzyżowania, na którym skręcamy w lewo, gdzie zaczyna się druga część trasy. Mijamy biwak i jadąc lasem docieramy do Żółtego Szlaku Amonitu, gdzie skręcamy w prawo i dojeżdżamy do miejscowości Grabowa. Następnie trasa wiedzie w dół, mijamy po lewej stronie kościół parafialny. Na wysokości zatoczki autobusowej obok kapliczki trasa skręca w lewo wśród zabudowań. Dalej trasa prowadzi w kierunku Błojca, gdzie znajduje się pomnik partyzantów i straconych w 1944 roku mieszkańców przysiółka.

 

Trasa 7

Rokitno Szlacheckie - Grabowa

Długość trasy: 5,0 km

Trasa rozpoczyna się na połączeniu z trasą nr 2 przy boisku piłkarskim KS Korona Rokitno Szlacheckie. Po 300 metrach rozdziela się trasą nr 2 i przebiega ul. Szkolną. Po kolejnych 400 m trasa prowadzi do drogi powiatowej Łazy – Ogrodzieniec. Dalej na wprost aż do skrzyżowania ze szlakiem zielonym (Szlak Tysiąclecia), gdzie należy skręcić w lewo w boczną uliczkę. Po 250 m kończą się zabudowania i zaczyna się polna droga. Trasa wprowadza w kompleks leśny i podąża leśną drogą aż do drogi wojewódzkiej 790 Dąbrowa Górnicza – Ogrodzieniec (3,7 km). Tu trasa się kończy. Przejeżdżając DK 790. Z tego miejsca należy kierować się na wprost do Centurii.   Dociera się do miejsca połączenia ze szlakiem czerwonym.

 

Trasa 8

Niegowonice

Długość trasy: 6,0 km

Jest to trasa łącząca trasę 5 z trasą 6. Trasa stanowi alternatywę dla trasy 5. Jest to bowiem wariant trudniejszy, biegnący obok wzniesień i ostańców jurajskich. Z trasy 5 należy skręcić w lewo w boczną drogę i ostrym podjazdem wjechać pod górę Lipowa, która jest idealnym miejscem widokowym, gdzie miłośnicy fotografii mają możliwość zrobienia ciekawych zdjęć. Z tego wzniesienia rozpościera się widok na całą okolicę. Następnie trasa dociera do polnego skrzyżowania dróg, skąd po 400 metrach dociera się do zabudowań wsi Niegowonice, której ozdobą jest barokowo-klasycystyczny kościół pod wezwaniem św. Franciszka; na tutejszym cmentarzu znajdziemy pomnik–mogiłę powstańców styczniowych. Skręcając w lewo w ulicę Nowowiejską, dociera się do drogi powiatowej Grabowa – Łazy. Po lewej stronie znajduje się kościół parafialny z 1802 roku. Dalej na wprost trasa prowadzi ul. Starowiejską aż do jej końca. Dalej zaczyna się utwardzona polna droga, prowadząca w kierunku  pierwszych ostańców jurajskich. Jadąc dalej, docieramy w okolice najwyższego wzniesienia w okolicy (435 m.n.p.m) Góry Stodólsko. Jest to doskonały punkt widokowy. Pierwszy etap trasy kończy się przy drodze DK nr. Jadąc drogą wojewódzką w kierunku na Ogrodzieniec, mijając ostańce skalne Kromołowiec po ok. 2,5 km dojedziemy do drugiej części trasy. Prowadzi ona poprzez dukty leśne do miejscowości Grabowa, gdzie łączymy się z trasą nr 6. Stąd jadąc w lewo dojedziemy do Łaz lub w prawo do Błojca gdzie z kolei dojedziemy do trasy nr 5.

 

Trasa 9

Chruszczobród – Głazówka (Łazy)

Długość trasy: 4,5 km

Trasa rozpoczyna się w okolicy dworca kolejowego w Chruszczobrodzie, skąd kieruje na zachód. Po 100 metrach trasa dociera do drogi asfaltowej i skręca w lewo w kierunku Trzebyczki, która wyróżnia się bardzo bogatą florą i w związku z tym cieszy się dużym zainteresowaniem botaników.  Do miejscowości dojeżdża się po ok. 1,5 km, a dalej trasa prowadzi wzdłuż zabudowań aż do skrętu w lewo w polną drogę. Dalej lasem dojeżdża się do Głazówki, gdzie trasa 9 łączy się z trasą nr 5, skąd można się udać do Łaz lub Niegowonic. Bądź też jadąc trasą nr 10 do miejscowości Wiesiółka i połączyć się z trasą nr 3.

 

Trasa 10

Wiesiółka - Głazówka

Długość trasy: 2,0 km

Trasa rozpoczyna się przy placu zabaw na Wiesiółce i prowadzi w kierunku torów kolejowych. Po 300 m prowadzi tunelem pod torami i skręca w lewo na drogę asfaltową. Po 2 km trasa dociera do Głazówki. Trasa ta łączy dwie trasy: nr 5 (Łazy – Niegowonice – Błojec – Skałbania – Centuria) i trasę nr 9 (Chruszczobród – Głazówka (Łazy).

 

MAPA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH DO POBRANIA:

Najnowsze aktualności

Przydatne linki

Logo serwisu.

Dane urzędu

Gmina Łazy
42-450 Łazy
ul. Traugutta 15
woj. Śląskie
um@lazy.pl

Logo serwisu.

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 17:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 13:30
Logo serwisu.

O gminie

Gmina Łazy
Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.