Skróty klawiszowe:

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Polish Ukrainian English German French Italian
um@lazy.pl
32 67 294 22
Logo serwisu.

Gmina Łazy

Samorządowy portal internetowy

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Gminy Łazy. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Aktualności

XLV Sesja Rady Miejskiej w Łazach

Filtrowanie aktualności

data od

data do

XLV Sesja Rady Miejskiej w Łazach

W trybie nadzwyczajnym zwołana została XLV Sesja Rady Miejskiej w Łazach. Radni podjęli uchwałę w sprawie utworzenia w Łazach ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior + z siedzibą w budynku KTS w celu wykonywania zadań własnych Gminy Łazy w zakresie zapewnienia wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej.

Gmina Łazy zamierza przystąpić do projektu realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Program Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 i skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego. Program ma być finansowany ze środków budżetu państwa. Warunkiem otrzymania finansowania jest powołanie ośrodka wsparcia w rozumieniu art. 51 ustawy o pomocy społecznej. Ośrodek wsparcia może funkcjonować jako samodzielna jednostka organizacyjna albo w ramach innej jednostki organizacyjnej (art. 111a ustawy o pomocy społecznej). Przedmiotowa uchwała dotyczy utworzenia ośrodka wsparcia w ramach struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach jako rozwiązania tańszego w stosunku do tworzenia nowej jednostki organizacyjnej.

Na terenie naszego województwa przyjęła się praktyka tworzenia ośrodków wsparcia albo poprzez utworzenie odrębnej jednostki i połączenie jej ośrodkiem pomocy społecznej (uchwała Rady Miasta Wisła z 30 stycznia 2020 r. nr XIV/214/2020) albo poprzez utworzenie ośrodka wsparcia w ramach ośrodka pomocy społecznej (uchwała nr XXIX.245.2021 Rady Miasta Wojkowice z 22 lutego 2021).

Warunkiem funkcjonowania ośrodka wsparcia w ramach innej jednostki organizacyjnej jest zakaz świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Klub „Senior+” zostanie utworzony w celu zwiększenia aktywnego uczestnictwa seniorów (osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+) w życiu społecznym oraz zapewnienia im wsparcia przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.

Celem Klubu „Senior+” ma być aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie |i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego. Działalność Klubu „Senior+” polega na motywowaniu seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych.

Klub „Senior+” ma być ośrodkiem wsparcia czyli środowiskową formą pomocy półstacjonarnej świadczącą usługi dla osób w wieku emerytalnym w zakresie opieki i aktywizacji.

Przynależność do Klubu „Senior+” będzie oparta na zasadzie dobrowolności. Do Klubu „Senior+” przyjmowane będą osoby, które są mieszkańcami Gminy Łazy oraz złożyły pisemną deklarację uczestnictwa w Klubie.

Uczestnictwo w zajęciach Klubu „Senior+” będzie dobrowolne i bezpłatne.

10

STY

2023

392

razy

czytano

443/627

Gmina Łazy

Przydatne linki

Logo serwisu.

Dane urzędu

Gmina Łazy
42-450 Łazy
ul. Traugutta 15
woj. Śląskie
um@lazy.pl

Logo serwisu.

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 17:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 13:30
Logo serwisu.

O gminie

Gmina Łazy
Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.