Skróty klawiszowe:

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Polish Ukrainian English German French Italian
um@lazy.pl
32 67 294 22
Logo serwisu.

Gmina Łazy

Samorządowy portal internetowy

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Gminy Łazy. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Aktualności

Informacja dla mieszkańców korzystających z projektu OZE - pompy ciepła

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Informacja dla mieszkańców korzystających z projektu OZE - pompy ciepła

Uprzejmie informuję, że z uwagi na zawarcie Aneksu nr 1 do umowy z Wykonawcą Antinus Sp. z o.o., realizującym instalację pomp ciepła,  zwiększającego wynagrodzenie zaistniała konieczność podpisania z Państwem Aneksu do Umowy organizacyjno-finansowej zwiększającego kwotę Państwa partycypacji w kosztach realizacji Projektu.

Powyższa sytuacja dotyczy jedynie mieszkańców, którzy posiadają pompy do ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania i w tym wypadku koszt wykonania niezależnie od mocy pompy wzrasta o 420,14 zł. W przypadku mieszkańców montujących jedynie pompy do ciepłej wody użytkowej koszt wykonania jest niższy aniżeli założony w umowie organizacyjno-finansowej o 161,86 zł. Powyższa kwota nadpłaty zostanie zwrócona na konta wskazane w umowie.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z zapisami  Umowy organizacyjno-finansowej zawartymi
w §5,  pkt 2:  
„Mieszkaniec zobowiązuje się do partycypacji w kosztach realizacji Projektu, w wysokości obejmującej co najmniej:
1)    17 % kosztów kwalifikowanych netto Instalacji OZE oraz
2)    podatku VAT liczonego według obowiązującej stawki od całkowitych kosztów netto wykonania Instalacji OZE.
zwanej dalej ‘wkładem własnym’.

Umowa organizacyjno-finansowa w §8, pkt 1 nakłada na mieszkańca obowiązek wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty wkładu własnego:
„Mieszkaniec wyraża zgodę na dokonanie wszelkich zmian niniejszej umowy, których wprowadzenie konieczne będzie ze względu na zmiany warunków i założeń wynikających z wymogów uczestnictwa w Programie, w tym w szczególności umowy
o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Gminą/Liderem a Instytucją Zarządzającą.”

Konieczność zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy wynika z faktu wysokiego wzrostu cen materiałów i usług na rynkach światowych czego nie mógł przewidzieć w momencie podpisywania Umowy zarówno wykonawca jak również Gmina.

Ponadto informujemy, że posiadamy 11 szt. wolnych pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej o mocy 1,65kW. Całkowity wkład własny mieszkańca  wynosi 2 425 zł.

W przypadku zainteresowania montażem pompy ciepła do c.w.u. można składać deklaracje uczestnictwa w projekcie zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie internetowej www.lazy.pl. Wypełnione deklaracje można złożyć w Urzędzie Miejskim w Łazach
w godzinach pracy Urzędu lub przesłać podpisany skan deklaracji na adres e-mai: wzp@lazy.pl.

Deklaracja przystąpienia do projektu.
 

07

KWI

2022

286

razy

czytano

521/574

Gmina Łazy

Przydatne linki

Logo serwisu.

Dane urzędu

Gmina Łazy
42-450 Łazy
ul. Traugutta 15
woj. Śląskie
um@lazy.pl

Logo serwisu.

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 17:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 13:30
Logo serwisu.

O gminie

Gmina Łazy
Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.