Skróty klawiszowe:

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Polish Ukrainian English German French Italian
um@lazy.pl
32 67 294 22
Logo serwisu.

Gmina Łazy

Samorządowy portal internetowy

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Gminy Łazy. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Gmina

Realizowane projekty

Projekty inwestycyjne

Zapobieganie kryzysowi wodnemu na terenie Gminy Łazy poprzez budowę i modernizację sieci wodociągowej

Zapobieganie kryzysowi wodnemu na terenie Gminy Łazy poprzez budowę i modernizację sieci wodociągowej

Analiza strat wody wchodzi w zakres szeroko rozumianej eksploatacji systemu wodociągowego i jest podstawą do podejmowania działań modernizacyjnych i naprawczych, a tym samym zmniejszenia kosztów związanych z produkcją wody i jej dystrybucją. W związku z tym podjęto decyzję o wymianie sieci wodociągową na najbardziej newralgicznych odcinkach, gdzie straty są największe. Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach obszaru inwestycyjnego: Infrastruktura wodno-kanalizacyjna Gmina Łazy otrzymała środki na realizacją zadania pn. „Zapobieganie kryzysowi wodnemu na terenie Gminy Łazy poprzez budowę i modernizację sieci wodociągowej”.

Projekt ma na celu zapobieganie kryzysowi wodnemu na terenie Gminy Łazy poprzez budowę

i modernizację sieci wodociągowej wraz z częściowym odtworzeniem nawierzchni po budowie. Celem inwestycji jest wymiana oraz modernizacja/przebudowa istniejącej sieci wodociągowej. Zaplanowano wymianę ok 6863 mb sieci wodociągowej  w technologii  PE- rury o średnicy od  Ø 63 – do Ø 180 oraz częściowo przyłącza do granicy nieruchomości rury Ø32, których ilości będą wyliczone na etapie projektu, zasuwy sieciowe, zasuwy do przyłączy domowych, hydranty, studnie strefowe, zabudowa zestawu hydroforowego w Niegowonicach przy ul. Kościuszki oraz projekty na każdą inwestycję wraz

z nadzorem inwestorskim. Inwestycja będzie realizowana w następujących miejscowościach:

- Łazy o dł. 1.350 mb - na ul. Mickiewicza i Kolejowej o dł. ok 670mb (w tym ok 440 mb – rury Ø160; ok 180mb – rury Ø90; ok 10mb – rury Ø63; ok 40mb – rury Ø32) oraz ul. Akacjowa, ul. Gajowa, ul. Źródlana ok 680, ruryØ75-90;

-Turza o dł. 800 mb tj. ul. Zwycięstwa – Ogrodowa – Sobieskiego o dł. ok 800mb (rury Ø125);

- Niegowonice i Niegowoniczki o dł. 2.254 mb tj. od skrzyżowania z ul. Dąbrowską ul. Kościuszki – ul. Szkolna – ul. Grabowska o długości 1.164 mb – rury Ø180 oraz ul. Starowiejska - ul. Jurajska o dł. 1.090 – rury Ø125-160 PE;

- Wysoka  o dł. ok. 330 mb tj. ul. Żeromskiego do ul. Nowej – rury Ø125PE;

- Rokitno Szlacheckie o dł. ok.1.100 mb tj. ul. 1-go Maja – rury Ø160-180;

- Kuźnica Masłońska o dł. ok 600 mb tj. ulica Słoneczna oraz cześć ulicy Topolowej (600mb rury Ø125).

Ponadto zaplanowano budowę odcinka sieci wodociągowej w m. Wiesiółka o dł. ok. 429mb tzw. łącznik ul. Jagodowej z ul. Studzienną – rury Ø125PE. Obecnie na tym odcinku nie ma żadnej sieci wodociągowej.

Długość odcinków przyłączy do granicy nieruchomości zostanie oszacowana na etapie projektowania Inwestycja zostanie wykonana w formule zaprojektuj  i wybuduj, zatem podane długości są szacunkowe. Zadanie obejmuje również koszty inspektora nadzoru. Realizację inwestycji zaplanowano do czerwca 2023. Przewidywany całkowity koszt zadania wynosi 13.191.380,00 zł, w tym dofinasowanie w kwocie 12.531.811,00 zł.

Najnowsze aktualności

Przydatne linki

Logo serwisu.

Dane urzędu

Gmina Łazy
42-450 Łazy
ul. Traugutta 15
woj. Śląskie
um@lazy.pl

Logo serwisu.

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 17:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 13:30
Logo serwisu.

O gminie

Gmina Łazy
Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.