Skróty klawiszowe:

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Polish Ukrainian English German French Italian
um@lazy.pl
32 67 294 22
Logo serwisu.

Gmina Łazy

Samorządowy portal internetowy

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Gminy Łazy. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Gmina

Realizowane projekty

Projekty inwestycyjne

Oczyszczanie budynków z odpadów zawierających azbest

Oczyszczanie budynków z odpadów zawierających azbest

logo do projektów strona.png

 

Oczyszczanie budynków z odpadów zawierających azbest wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów na terenie Gminy Łazy
 

 

 

Gmina Łazy otrzymała środki na realizację zadania pn. "„Oczyszczanie budynków z odpadów zawierających azbest wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów na terenie Gminy Łazy”"  dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa V. Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Poddziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami – ZIT

 

Przedmiotem projektu jest demontaż pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych (eternit) i wykonanie nowego dachu z blachodachówki na 4 budynkach z gminy Łazy: dwa budynki wielorodzinne w Łazach na ul. Stara Cementownia 5 i Stara Cementownia 6, budynek KTS ul. Spółdzielcza 2, pełniący funkcje Centrum Usług Społecznych oraz budynek pełniący funkcje społeczno-kulturalne w Ciągowicach przy ul. Sienkiewicza 4.

 

W wyniku realizacji projektu usunięte zostanie ok 13,94 Mg wyrobów zawierających azbest, co pozwoli na zmniejszenie ilości azbestu występującego na terenie całej Gminy Łazy niemal
o 1%. Ze względu na charakter azbestu i niebezpieczeństwo jakie stwarza dla ludzi materiał ten zostanie usunięty i unieszkodliwiony przez specjalistyczną firmę, uprawnione do tego rodzaju prac. Realizacja inwestycji przyczyni się nie tylko do poprawy jakości środowiska ale również bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców gminy Łazy.

 

Całkowita wartość zadania – 355.627,07 zł

Wartość dofinasowania – 255 985,53 zł

Gmina Łazy w dniu 26.04.2018 podpisała Aneks do umowy o dofinasowanie dotyczący zmiany zakończenia terminu realizacji projektu na 30.07.2019 r.

 


 

 

W ramach zadania pn. „Oczyszczenie budynków z odpadów zawierających azbest wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów na terenie Gminy Łazy” wykonano prace związane z usunięciem i utylizacją wyrobów azbestowych z czterech budynków gminnych wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów tj.: rozebranie pokryć dachowych, demontaż i utylizacja materiałów zawierających azbest, poszycia dachów, izolacja kominów oraz prace odtworzeniowe dotyczące wyłazów dachowych, obróbek blacharskich, rynien, spustów i gąsiorów. Realizacja projektu przyczyniła się do zmniejszenia ilości azbestu na terenie całej Gminy Łazy. W wyniku projektu usunięto oraz zutylizowano 13,94 Mg wyrobów zawierających azbest z 4 poszyć dachowych z budynków komunalnych w gminie Łazy tj.: z budynku przy ul. Sienkiewicza 4 w Ciągowicach, z budynku przy ul. Spółdzielczej 2 w Łazach (budynek KTS-u) oraz z dwóch budynków wielorodzinnych w Łazach przy ulicy Stara Cementownia o numerze 5 i 6.

Zadanie zakończono 30.09.2019

 

Najnowsze aktualności

Przydatne linki

Logo serwisu.

Dane urzędu

Gmina Łazy
42-450 Łazy
ul. Traugutta 15
woj. Śląskie
um@lazy.pl

Logo serwisu.

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 17:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 13:30
Logo serwisu.

O gminie

Gmina Łazy
Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.