Skróty klawiszowe:

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Polish Ukrainian English German French Italian
um@lazy.pl
32 67 294 22
Logo serwisu.

Gmina Łazy

Samorządowy portal internetowy

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Gminy Łazy. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Gmina

Realizowane projekty

Projekty inwestycyjne

„Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”.

„Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”.

 

RPO WSL 2014 – 2020 Oś priorytetowa IV, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne Źródła Energii.

 

Gmina Łazy, jako jedna z sześciu gmin partnerskich, otrzymała dofinansowanie ze środków RPO WSL 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” w ramach RPO WSL 2014-2020. Dla zrealizowania projektu zostały zawarte umowy organizacyjno-finansowe pomiędzy Gminą Łazy a mieszkańcami będącymi właścicielami, współwłaścicielami, użytkownikami nieruchomości, na których zlokalizowane zostały instalacje OZE. Jednocześnie przeprowadzono dodatkowy nabór osób fizycznych, mieszkańców na listę rezerwową, która gwarantowała Gminie utrzymanie projektu unijnego m. in. w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie części osób lub konieczności rozwiązania umowy organizacyjno- finansowej przez jedną ze stron.

Projekt polegał na zaprojektowaniu i zrealizowaniu: dostawy, montażu i uruchomieniu instalacji:

− fotowoltaicznych,

− kolektorów słonecznych,

− pomp ciepła powietrznych

− kotłów na biomasę (pellet).

Powyższe instalacje będą produkowały: energię cieplną oraz elektryczną (w zależności od wariantu) na potrzeby własne domu mieszkalnego. Instalacje fotowoltaiczne zostały tak dobrane, aby produkcja energii z instalacji fotowoltaicznej nie przewyższała rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną w budynku mieszkalnym.

Celem wybudowania mikroinstalacji przy zastosowaniu nowoczesnych urządzeń o wysokiej sprawności było:

- zwiększenie udziału energii odnawialnej w produkcji energii,

- obniżenie zużycia i kosztów zakupu energii elektrycznej,

- obniżenie kosztów podgrzewania ciepłej wody użytkowej,

- redukcja zanieczyszczeń atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazu CO2.

 

Efekty zamontowanych instalacji:

 - bezpieczeństwo energetyczne,

 - niezależność energetyczna,

 - poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisyjności CO², co wpływa korzystnie nie tylko na klimat terytorialny ale na klimat całego otoczenia kraju,

 - niższe rachunki za prąd oraz ogrzewanie, co w dłuższej perspektywie przełoży się na wzrost zdolności inwestycyjnych,

 - zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku mieszkalnego,

 - poprawa stanu zdrowia mieszkańców gminy,

 - wzrost świadomości mieszkańców w zakresie wykorzystania OZE

 

Na terenie Gminy Łazy zamontowano:

- 570 instalacji fotowoltaicznych,

- 216 instalacji kolektorów słonecznych,

- 153 pomp ciepła powietrznych,

- 71 kotłów na biomasę (pellet).

Dostawy i montaże instalacji OZE rozpoczęły się w maju 2021 r. a zakończyły się w lipcu 2022 roku.

 

Projekt współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a maksymalna wysokość dofinansowania dla mieszkańca to 83% kosztów kwalifikowalnych. Wkład własny mieszkańców to: 17% kosztów kwalifikowalnych i podatek VAT.

 

Całkowita wartość projektu: 68 488 949,29 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych: 63 128 628,44 zł

Wartość dofinansowania UE: 26 198 380,80 zł

Wartość dofinansowania budżetu państwa z kontraktu terytorialnego: 26 198 380,80 zł

Wartość dofinansowania przyznana Gminie Łazy: 14.290.645,46 zł w tym:

Wartość dofinansowania UE - 7.145.322,72 zł oraz

Wartość dofinansowania budżetu państwa z kontraktu terytorialnego - 7.145.322,72zł

Wydatki całkowite Gminy Łazy to: 18.678.292,29 zł (dane z wniosku o dofinansowanie).

Najnowsze aktualności

Przydatne linki

Logo serwisu.

Dane urzędu

Gmina Łazy
42-450 Łazy
ul. Traugutta 15
woj. Śląskie
um@lazy.pl

Logo serwisu.

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 17:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 13:30
Logo serwisu.

O gminie

Gmina Łazy
Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.