Skróty klawiszowe:

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Polish Ukrainian English German French Italian
um@lazy.pl
32 67 294 22
Logo serwisu.

Gmina Łazy

Samorządowy portal internetowy

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Gminy Łazy. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Aktualności

Nabór wstępny do żłobka miejskiego w Łazach

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Nabór wstępny do żłobka miejskiego w Łazach

INFORMACJA W ZAKRESIE ZGŁASZANIA UCZĘSZCZANIA DZIECKA

DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W ŁAZACH

(NABÓR WSTĘPNY)

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3                (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 338).

 1. Żłobek Miejski w Łazach będzie mieścił się w dwóch lokalizacjach:
 1. ul. rtm. Witolda Pileckiego 14, 42 – 450 Łazy (budynek Szkoły Podstawowej nr 3 w Łazach) – 20 miejsc;
 2. ul. Topolowa 9, 42 – 450 Łazy (budynek Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Łazach) – 15 miejsc.
 1. Do żłobka zostaną przyjęte dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do 4 lat.
 2. Przyjęcia dzieci będą odbywać się w miarę posiadania wolnych miejsc. Zgłoszenia będą rozpatrywane biorąc pod uwagę preferowaną lokalizację żłobka, wskazaną pod numerem 1 w „Informacji wstępnej na temat zgłoszenia dziecka do żłobka”. Jeżeli                  w podanej przez rodziców/opiekunów prawnych lokalizacji numer 1 wszystkie miejsca zostaną obsadzone, a w lokalizacji numer 2 pozostaną wolne miejsca – zgłoszenie będzie rozpatrywane w odniesieniu do lokalizacji numer 2. 
 3. Do żłobka może być przyjęta taka liczba dzieci, która gwarantuje im właściwą opiekę oraz pełne bezpieczeństwo w czasie prowadzonych zajęć.
 4. Do żłobka przyjmowane będą dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Łazy. Dzieci zamieszkałe poza obszarem gminy będą mogły korzystać z opieki żłobka w sytuacji, w której występują wolne miejsca nieobsadzone przez dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Łazy.
 5. Zainteresowani rodzice (opiekunowie prawni) powinni wypełnić „Informację wstępną na temat zgłoszenia dziecka do żłobka” opatrzoną klauzulą o wyrażeniu zgody na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych (według załącznika do niniejszej Informacji).
 6. Do żłobka przyjmowane będą w pierwszej kolejności dzieci:
 1. rodziców (opiekunów prawnych) pracujących w pełnym wymiarze lub prowadzących własną działalność gospodarczą;
 2. rodziców (opiekunów prawnych) uczących się (studiujących) w systemie dziennym;
 3. rodziców (opiekunów prawnych) samotnie wychowujących dzieci (na potrzeby zgłoszenia dziecka określa się, iż osoba samotnie wychowuje dziecko w przypadku, gdy drugi rodzic nie żyje, został pozbawiony praw rodzicielskich, zawieszony lub ograniczony w wykonywaniu władzy rodzicielskiej albo odbywa karę pozbawienia wolności);
 4.  niepełnosprawne i wymagające szczególnej opieki lub posiadające niepełnosprawne rodzeństwo;
 5. z rodzin zastępczych;
 6. z rodzin wielodzietnych.
 1. Obowiązuje następująca punktacja kwalifikacyjna do żłobka ( w załączniku- Informacja w zakresie zgłaszania uczęszczania dziecka)
 2. Do żłobka będą przyjmowane dzieci w kolejności wynikającej z sumowanej liczby uzyskanych punktów, o których mowa w punkcie 8 informacji.
 3. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów – decyduje kolejność złożonych zgłoszeń.
 4. W przypadku braku wolnych miejsc – dzieci umieszczane będą na liście oczekujących.
 5. W przypadku zwolnienia się miejsca w żłobku dzieci umieszczone na liście oczekujących będą przyjmowane zgodnie z kolejnością zgłoszeń, jednakże                           w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w Gminie Łazy.
 6. Weryfikacji złożonych zgłoszeń dokona komisja.
 7. Z rodzicami (opiekunami prawnymi) dzieci, które zostaną przyjęte do żłobka będzie zawierana stosowna umowa.
 8. Harmonogram działań:
 1.  
 •  
 •  
 1.  

od 6 maja 2024 r.

Pobieranie i składanie „Informacji wstępnej na temat zgłoszenia dziecka do żłobka” (według załącznika) wraz z załącznikami do Informacji

 1.  

20 maja 2024 r.

Zakończenie przyjmowania dokumentów, tj. Informacji wraz z załącznikami do niej

 1.  

21 maja 2024 r. do 24 maja 2024 r.

Powołanie komisji i analiza złożonych dokumentów

 1.  

27 maja 2024 r.

Podanie do wiadomości rodziców (opiekunów prawnych) informacji o rozpatrzeniu zgłoszenia

 

 1. „Informacja wstępna na temat zgłoszenia dziecka do żłobka” wraz z załącznikami jest dostępna w Centrum Usług Wspólnych w Łazach ul. Traugutta 15, 42 – 450 Łazy (pokój numer 214 - II piętro) lub na stronach internetowych:
 2. (w zakładce Żłobek)
 3. (w zakładce Żłobek)
 4. Wypełnioną „Informację wstępną na temat zgłoszenia dziecka do żłobka” wraz                     z załącznikami należy składać lub przesłać do Centrum Usług Wspólnych w Łazach ul. Traugutta 15, 42 – 450 Łazy (pokój numer 214 - II piętro).
 5. W przypadku przesłania dokumentów, o których mowa w punkcie 17 pocztą tradycyjną – decyduje data stempla pocztowego.

 

15

KWI

2024

1175

razy

czytano

69/602

Gmina Łazy

Przydatne linki

Logo serwisu.

Dane urzędu

Gmina Łazy
42-450 Łazy
ul. Traugutta 15
woj. Śląskie
um@lazy.pl

Logo serwisu.

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 17:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 13:30
Logo serwisu.

O gminie

Gmina Łazy
Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.