Skróty klawiszowe:

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Polish Ukrainian English German French Italian
um@lazy.pl
32 67 294 22
Logo serwisu.

Gmina Łazy

Samorządowy portal internetowy

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Gminy Łazy. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Aktualności

W Gminie Łazy rusza opieka wytchnieniowa

Filtrowanie aktualności

data od

data do

W Gminie Łazy rusza opieka wytchnieniowa

Gmina złożyła wniosek i pozyskała środki finansowe z Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024. Całkowita wnioskowana kwota środków Funduszu Solidarnościowego na realizację programu wynosi 220 320,00 zł. Opieką wytchnieniową objęci zostaną opiekunowie 18 osób, a jego realizacja będzie odbywać się w miejscu zamieszkania uczestników projektu.

Świadczenie opieki wytchnieniowej odbywać się będzie w ramach pobytu dziennego w godzinach 6:00 – 22:00 w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Gmina Łazy mając na uwadze korzyści jakie wynikają z zapewnienia tej formy pomocy opiekunom faktycznym, po zakończeniu tej edycji programu, będzie podejmować działania w zakresie utrzymania ciągłości tej formy wsparcia w ramach środków własnych i źródeł zewnętrznych. Wsparcie opieki wytchnieniowej zostało również uwzględnione jako wsparcie społeczne, w ramach planowanego utworzenia CUS na terenie Gminy Łazy. 

Usługa opieki wytchnieniowej zaplanowana jest dla 18 uczestników - opiekunów faktycznych, w tym członków rodzin, którzy wspólnie zamieszkują i sprawują bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, to jest:

- nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

- nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo osobami posiadającymi orzeczenie, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm).

Wśród deklarowanej liczby uczestników programu planuje się objęcie wsparciem 4 opiekunów faktycznych / członków rodzin, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad 4 dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz 14 opiekunów faktycznych /członków rodzin sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

Wszystkie osoby niepełnosprawne wymagają stałej opieki w zakresie podstawowych potrzeb w codziennym życiu ze strony opiekunów faktycznych, co rodzi zapotrzebowanie na zapewnienia opiekunom wsparcia wytchnieniowego i czasowe odciążenie od codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem bezpośredniej opieki. Gmina Łazy planuje realizację programu poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Realizacja programu w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania wynika ze wstępnego rozeznania wśród opiekunów faktycznych (potencjalnych uczestników programu ), jako forma i miejsce uznane według uczestników za najbardziej dogodne dla nich jak i osób z niepełnosprawnością, wymagających pomocy usługowej i opieki. Każdy z uczestników będzie mógł skorzystać w okresie realizacji programu z 240 godzin usługi.

Planując realizację programu zakłada się, iż w pierwszej kolejności to uczestnik będzie miał możliwość wskazania osoby do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, jako osoby przy której czują się bezpiecznie i darzą ją zaufaniem. Osoba wskazana, zostanie poddana weryfikacji w zakresie ustalenia: czy nie jest członkiem rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunem osoby z niepełnosprawnością lub osobą faktycznie zamieszkującą razem z osobą z niepełnosprawnością. W sytuacji braku osób wskazanych przez uczestnika, zakłada się, że usługa wytchnieniowa będzie realizowana samodzielnie poprzez zatrudnienie pracowników: wyłonionych w drodze naboru na stanowisko opiekuna wytchnieniowego, posiadających odpowiednie kwalifikacje takie jak: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, psycholog, pedagog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub też osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w zakresie udzielania bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w zakresie udzielania pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym w ramach działań wolontarystycznych.

04

GRU

2023

131

razy

czytano

60/501

Gmina Łazy

Przydatne linki

Logo serwisu.

Dane urzędu

Gmina Łazy
42-450 Łazy
ul. Traugutta 15
woj. Śląskie
um@lazy.pl

Logo serwisu.

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 17:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 13:30
Logo serwisu.

O gminie

Gmina Łazy
Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.