Skróty klawiszowe:

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Polish Ukrainian English German French Italian
um@lazy.pl
32 67 294 22
Logo serwisu.

Gmina Łazy

Samorządowy portal internetowy

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Gminy Łazy. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Aktualności

Akcja zima - gdzie zadzwonić w sprawie odśnieżania?

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Akcja zima - gdzie zadzwonić w sprawie odśnieżania?

Sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych. Przez najbliższe miesiące śnieg, błoto i lód z pewnością stanie się dużym utrudnieniem codziennej egzystencji. Zima, choć w ostatnich latach nieco łagodniejsza, każdego roku mniej lub bardziej daje się we znaki zarówno kierowcom jak i pieszym. Minusowe temperatury sprzyjają powstawaniu oblodzeń na drogach i chodnikach. Każda strefa drogowa powinna być jak najbardziej bezpieczna dla jej użytkowników.

Kto jest odpowiedzialny za zimowy stan dróg w Gminie Łazy?
Na terenie Gminy Łazy występują trzy kategorie dróg:


Drogi wojewódzkie:
- Nr 790 Dąbrowa Górnicza –Zawiercie – Pilica, przebiegająca przez Niegowonice i Mitręgę
- Nr 796 Dąbrowa Górnicza – Zawiercie, przebiegająca przez Chruszczobród, Wysokę, Ciągowice i Turzę.


Drogi powiatowe:
- Chruszczobród - ul. Mickiewicza,

- Chruszczobród Piaski,

- Trzebyczka,

- Wysoka - ul. Fabryczna, Mickiewicza, część ul. Kościuszki,

- Wiesiółka - droga do Głazówki, ul. Gajowa, część ul. Starorynkowej, ul. H. Pobożnego,
- Ciągowice - ul. 1-go Maja, Sienkiewicza, Wojska Polskiego, Wolności,

- Kuźnica Masłońska - ul. Topolowa, Zwycięstwa,

- Niegowonice, Niegowoniczki - ul. Słotwina, Kościuszki, Szkolna, Grabowska,

- Grabowa - ul. Szkolna do ul. Topolowej, Topolowa, Chechelska,

- Skałbania - ul. Chechelska,

- Rokitno Szlacheckie - ul. Szlachecka,  Kościuszki, 1-go Maja, Rokicka, Szkolna, Kazimierówka.

- Mitręga – ul. Rokicka.
- Hutki Kanki - ul. Jurajska, Pustynna.

- Łazy- ul. Częstochowska, Wysocka, Daszyńskiego, Głazówka, M. Konopnickiej, Młynek, Konstytucji 3-Maja, Okrzei,  Kościuszki, Wiejska,

 


Za utrzymanie zimowe wymienionych powyżej dróg odpowiada:

1) Starostwo Powiatowe w Zawierciu Wydział Dróg Powiatowych tel. 32 45 07 154.
2) Centrum Usług Wspólnych - dyżur całodobowy Zawiercie-Kądzielów tel. 32 67 219 09.


Pozostałe drogi są drogami gminnymi i za ich utrzymanie odpowiedzialne są służby gminne. Zastrzeżenia i uwagi związane z zaśnieżeniem i brakiem przejezdności należy kierować pod numer telefonu: Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego
w Łazach tel. 32 67 29 422 wew. 146, 122, 128,


Wszystkie uwagi o występujących zagrożeniach można również kierować do sołtysów poszczególnych sołectw potwierdzających dzienne raporty dotyczące odśnieżania i likwidacji śliskości na jezdniach oraz patrolu policji dostępnego pod numerem telefonu 604 191 063.

Szczegółowy zakres usługi wraz z wykazem dróg objętych zimowym utrzymaniem jest dostępny na stronie bip.lazy.pl w zakładce przetargi i zamówienia publiczne - „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łazy w sezonie zimowym: 2023/2024” jako załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).


Kto powinien odśnieżać chodniki?

Zima to nie tylko zaśnieżone drogi i ulice, ale również chodniki. Gdy miasta i wsie pokryje śnieżna powłoka, mieszkańcy gminy po raz kolejny zadadzą sobie pytanie:

Kto jest odpowiedzialny za odśnieżanie chodnika przed prywatnymi posesjami? Czy Policja może wypisać mandat, gdy na chodniku zalega śnieg? Kto poniesie odpowiedzialność, gdy przechodzień poślizgnie się i złamie rękę na oblodzonej powierzchni? Odpowiedź na wszystkie te pytania jest prosta i zawarta w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łazy wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepisy te jasno mówią, że „właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Obowiązek oczyszczania chodnika ze śniegu i lodu należy realizować poprzez niezwłoczne uprzątnięcie zanieczyszczeń w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów oraz podjęcie działań mających na celu likwidację śliskości chodnika. Materiał użyty do tych celów należy usunąć z chodnika po zakończeniu okresu zimowego. Płacenie podatków nie zwalnia mieszkańców gminy ze sprzątania chodników przyległych do posesji, jest to jeden z obowiązków każdego właściciela nieruchomości. Przypominamy zatem wszystkim właścicielom nieruchomości, wzdłuż których są wybudowane chodniki, że zgodnie z zapisami art.5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązani są do ich odśnieżania, likwidacji śliskości i uprzątania zanieczyszczeń w ciągu całego roku.

Brak wykonania tego obowiązku jest zagrożony karą grzywny.

 

 

23

LIS

2023

386

razy

czytano

140/574

Gmina Łazy

Przydatne linki

Logo serwisu.

Dane urzędu

Gmina Łazy
42-450 Łazy
ul. Traugutta 15
woj. Śląskie
um@lazy.pl

Logo serwisu.

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 17:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 13:30
Logo serwisu.

O gminie

Gmina Łazy
Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.