Skróty klawiszowe:

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Polish Ukrainian English German French Italian
um@lazy.pl
32 67 294 22
Logo serwisu.

Gmina Łazy

Samorządowy portal internetowy

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Gminy Łazy. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Aktualności

Konsultacje Społeczne

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Konsultacje Społeczne

Burmistrz Łaz ogłasza konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Łazy na lata 2022 -2030”. Konsultacje społeczne prowadzone są na podstawie Uchwały Nr XXV/158/2021 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Łazy do 2030 roku”, a także Zarządzenia Nr 197 Burmistrza Łaz z dnia 09.11.2023 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Łazy na lata 2022-2030.

1. Cel konsultacji: udział mieszkańców w formułowaniu i wyborze ważnych celów w obszarze rozwoju Gminy, poznanie opinii mieszkańców w zakresie rozwoju Gminy, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie projektu „Strategii Rozwoju Gminy Łazy na lata 2022-2030”. Ze względu na strategiczny charakter dokumentu, konsultacjami objęty jest cały obszar gminy Łazy.

Projekt Strategii podlega konsultacjom z m.in. sąsiednimi gminami ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, a także z mieszkańcami gminy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1259).

2. Przedmiot konsultacji: projekt „Strategii Rozwoju Gminy Łazy na lata 2022-2030.”

Strategia „Rozwoju Gminy Łazy na lata 2022-2030” określa kierunki rozwoju całej gminy na najbliższe lata i dotyczy wszystkich mieszkańców. W dokumencie wyznaczono kluczowe obszary rozwoju gminy, opracowano plan działań, cele kierunkowe i sposoby ich realizacji. Dokument ten pozwala ubiegać się o m. in. o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych w tym Unii Europejskiej. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Łazy na lata 2022-2030 dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Łazach bip.umlazy.finn.pl, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łazach www.lazy.pl a także w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łazach, ul. Traugutta 15, w godzinach pracy Urzędu.

3. Termin konsultacji: konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od 10.11.2023 r. do 18.12.2023 r.

4. Forma przeprowadzenia konsultacji: konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:

    pisemnej poprzez:

- formularz uwag pisemny - dostępny do pobrania wraz z projektem Strategii w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łazach bip.umlazy.finn.pl, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łazach www.lazy.pl oraz w  Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łazach, ul. Traugutta 15, w godzinach pracy Urzędu., który należy przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Łazach, ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy lub złożyć w  Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łazach, ul. Traugutta 15 w godzinach pracy Urzędu lub wypełnić  elektroniczne poprzez: formularz uwag on-line udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łazach bip.umlazy.finn.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łazach: www.lazy.pl.

5. Zasięg konsultacji: konsultacja mają charakter ogólnogminny.

6. Konsultacje społeczne przeprowadza Wydział Rozwoju i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Łazach, adres e-mail: wzp@lazy.pl

Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag. Sprawozdanie, zostanie zamieszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia konsultacji: na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łazach : www.lazy.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łazach : bip.umlazy.finn.pl

Link do Formularza Elektronicznego: Elektroniczny formularz zgłaszania uwag

Pobierz załącznik: Zarządzenie nr 197.pdf

13

LIS

2023

373

razy

czytano

175/602

Gmina Łazy

Przydatne linki

Logo serwisu.

Dane urzędu

Gmina Łazy
42-450 Łazy
ul. Traugutta 15
woj. Śląskie
um@lazy.pl

Logo serwisu.

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 17:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 13:30
Logo serwisu.

O gminie

Gmina Łazy
Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.