Skróty klawiszowe:

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Polish Ukrainian English German French Italian
um@lazy.pl
32 67 294 22
Logo serwisu.

Gmina Łazy

Samorządowy portal internetowy

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Gminy Łazy. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Aktualności

LVII Sesja Rady Miejskiej w Łazach

Filtrowanie aktualności

data od

data do

LVII Sesja Rady Miejskiej w Łazach

25 października o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Łazach odbyła się LVII Sesja Rady Miejskiej w Łazach. Obrady radnych poprzedziło posiedzenie Komisji Rozwoju i Promocji dotyczące zaopiniowania spraw z zakresu gospodarowania nieruchomościami położonymi na terenie Gminy Łazy oraz wspólne posiedzenie komisji, które odbyły się 23 października.

Pierwsze uchwały podjęte przez radnych podczas październikowej sesji dotyczyły zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2023-2032 oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łazy na rok 2023. W dalszym porządku obrad radni przyjęli zmianę Uchwały nr XI/87/15 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.

Kolejna uchwała podjęta przez Radę Miejską w Łazach dotyczyła przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Łazy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. W Aplikacji Polski ład udostępniona została Promesa wstępna na realizację inwestycji w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków (RPOZ) z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na wykonanie prac przy zabytkowych kościołach w Niegowonicach i Chruszczobrodzie. Kolejna uchwała dotyczyła sprawy wyrażenia zgody na udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnej.

W dalszym porządku obrad radni w wyniku tajnego głosowania wybrali ławnika do Sądu Okręgowego w Sosnowcu, którym została Anna Szkliniarz. Radni wzięli także udział w tajnym głosowaniu i wybrali ławników do Sądu Rejonowego w Zawierciu. Zostali nimi: Anna Picheta i Sławomir Klejnot.

LVII Sesja Rady Miejskiej w Łazach na żywo