Skróty klawiszowe:

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Polish Ukrainian English German French Italian
um@lazy.pl
32 67 294 22
Logo serwisu.

Gmina Łazy

Samorządowy portal internetowy

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Gminy Łazy. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Aktualności

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024. Rusza nabór wniosków

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024. Rusza nabór wniosków

Gmina Łazy planuje przystąpić do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. W związku z powyższym zapraszamy do zgłaszania chęci uczestnictwa w programie.

Głównym celem programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu  w życiu społecznym, których adresatami są:

1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o  niepełnosprawności – konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczona możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62  ustawy z dnia 27  sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby  z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

  1. wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
  2. wsparciu uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w  rodzinie;
  3. wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
  4. wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Udział w Programie jest bezpłatny!

Osoby zainteresowane przystąpieniem do Programu proszone są o wypełnienie druku deklaracji do pobrania poniżej.

Deklaracje można składać do dnia 6 września 2023 roku do godz. 15:00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach, ul. Pocztowa 14 - pokój nr 18, bądź za pośrednictwem  platformy Epuap.

Informacji na temat realizacji Programu udziela Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej   w Łazach – Monika Wierzbicka, telefon kontaktowy – +48 32 67 295 71  wew.10 lub 691 474 419, w godzinach 7:00 – 15:00.

UWAGA!!!!

Złożenie deklaracji uczestnictwa nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do uczestnictwa w programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024.

Szczegółowe zapisy programu zamieszczone są w linku:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 

23

SIE

2023

279

razy

czytano

259/627

Gmina Łazy

Przydatne linki

Logo serwisu.

Dane urzędu

Gmina Łazy
42-450 Łazy
ul. Traugutta 15
woj. Śląskie
um@lazy.pl

Logo serwisu.

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 17:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 13:30
Logo serwisu.

O gminie

Gmina Łazy
Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.