Skróty klawiszowe:

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Polish Ukrainian English German French Italian
um@lazy.pl
32 67 294 22
Logo serwisu.

Gmina Łazy

Samorządowy portal internetowy

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Gminy Łazy. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Aktualności

W SP 1 w Łazach powstanie zielona pracownia

Filtrowanie aktualności

data od

data do

W SP 1 w Łazach powstanie zielona pracownia

5 czerwca dyrektor Anna Staniaszek, Anna Gręda oraz sześciu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach wzięło udział w uroczystym rozstrzygnięciu Konkursu Zielona Pracownia 2023, który odbył się na Zamku Ogrodzienieckim w Podzamczu. Przedstawiciele szkoły odebrali dyplom przyznający dotację oraz wzięli udział w pikniku ekologicznym. Była to IX edycja konkursu pn. „Zielona Pracownia Projekt 2023”, który ma na celu podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie ekologii i stworzenie im idealnych warunków do nauki i rozwijania swoich pasji.

Gmina Łazy w odpowiedzi na tegoroczny konkurs Zielona Pracownia złożyła wniosek w imieniu Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach na otwarcie Zielonej pracowni. Celem konkursu jest dofinansowanie w formie dotacji wniosków dotyczących utworzenia pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz w szkołach średnich. Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 48 tys. zł. oraz 12 tys. zł środków własnych zostanie utworzona pracownia biologiczno-geograficzna.

W zielonej pracowni będzie dominowała spokojna kolorystyka, pojawi się tapeta nawiązująca do krajobrazu najbliższej okolicy oraz grafika odnosząca się do zrównoważonego rozwoju. W pomieszczeniu zostanie również odświeżona podłoga. Zawieszone plansze edukacyjne o tematyce biologicznej i geograficznej będą wzbudzać w uczniach ciekawość i chęć poznawania otaczającego świata. Zielona pracownia zostanie wyposażona w nowe stanowiska dla uczniów (ławki 3-osobowe, krzesła) oraz zostanie utworzona specjalna część przeznaczona do obserwacji mikroskopowych obejmująca 12 stanowisk z niezbędnymi akcesoriami – mikroskopami, lupami, przyrządami do samodzielnego wykonywania preparatów, które umożliwią przeprowadzanie samodzielnych działań przez uczniów jak również obserwacji gotowych preparatów na wielu zajęciach. Pomoce dydaktyczne w postaci szkieletu, modelu procesu oddychania, ucha, skóry, zęba czy kwiatu pozwolą na empiryczne zdobywanie i zrozumienie omawianych zagadnień i procesów zachodzących w przyrodzie. Przy omawianiu treści związanych z ekosystemami łąki czy jeziora niezbędne będą cykle rozwojowe motyla i żaby. Model wulkanu umożliwi uczniom zrozumienie mechanizmu erupcji wulkanicznej. Globusy fizyczne i indukcyjne są niezbędnym narzędziem do omawiania treści związanych z rozmieszczeniem lądów i oceanów na kuli ziemskiej jak również zagadnień obejmujących ruchy Ziemi czy wyznaczanie współrzędnych. Zestaw zawierający skały i minerały doskonale sprawdzi się przy realizacji treści zarówno geograficznych jak i przyrodniczych. W pracowni zostanie zainstalowany monitor interaktywny, który umożliwi wyświetlanie plansz, schematów, filmów edukacyjnych w wysokiej rozdzielczości, których obraz będzie widoczny nawet w niezaciemnionej sali. Praca zarówno nauczyciele jak i ucznia będzie dużo sprawniejsza poprzez wykorzystanie monitora interaktywnego. Nowe meble umożliwią ekspozycję i łatwy dostęp do pomocy dydaktycznych potrzebnych do realizacji poszczególnych treści przyrodniczych.

Na potrzeby projektu Anna Gręda, nauczyciel SP 1 w Łazach opracowała program edukacyjny pn. „Przyroda bez tajemnic” dla klas IV-VIII oraz zaangażowała się w przygotowanie wizualizacji pracowni. Celem realizacji projektu edukacyjnego będzie zaciekawienie uczniów światem przyrody, rozbudzenie pasji poznawczych oraz budowanie naukowego podejścia do rozwiązywanych problemów, pogłębianie zainteresowań biologicznych i geograficznych wśród uczniów szkoły podstawowej oraz kształtowanie postaw proekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem kreowania postaw odpowiedzialności za środowisko i zdrowie.

Opracowany program edukacyjny skierowany jest do uczniów, którzy chcą rozwijać i poszerzać swoje zainteresowania biologiczne, geograficzne oraz ekologiczne. Program będzie obejmował zajęcia o charakterze obserwacyjnym i doświadczalnym, co sprawi, że zajęcia będą ciekawe dla ucznia oraz będą przynosić pożądane efekty. Zajęcia o charakterze badawczym, laboratoryjnym pozwolą na poznanie przez uczniów pracy przyrodnika- naukowca oraz spowodują wykształcenie umiejętności, które zaprocentują poprzez aktywne uczestnictwo zarówno w zajęciach lekcyjnych jak i pozalekcyjnych. Program zawiera również treści, które mają na celu rozbudzanie i kształtowanie świadomości ekologicznej młodego pokolenia. Tematy objęte programem będą realizowane na zajęciach przyrody, biologii oraz geografii w szkole podstawowej. Programem będzie objętych 9 oddziałów tj. 2 oddziały klas IV, 2 oddziały klas V, 2 oddziały klas VI, 2 oddziały klas VII oraz jeden oddział klasy VIII.

Program realizowany będzie w terminie od września 2023 r. do czerwca 2024 r.

21

CZE

2023

191

razy

czytano

318/627

Gmina Łazy

Przydatne linki

Logo serwisu.

Dane urzędu

Gmina Łazy
42-450 Łazy
ul. Traugutta 15
woj. Śląskie
um@lazy.pl

Logo serwisu.

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 17:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 13:30
Logo serwisu.

O gminie

Gmina Łazy
Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.