Skróty klawiszowe:

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Polish Ukrainian English German French Italian
um@lazy.pl
32 67 294 22
Logo serwisu.

Gmina Łazy

Samorządowy portal internetowy

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Gminy Łazy. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Aktualności

Jubileusz reaktywacji MDP w Rokitnie Szlacheckim

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Jubileusz reaktywacji MDP w Rokitnie Szlacheckim

4 czerwca w Rokitnie Szlacheckim odbyły się obchody jubileuszu 5-lecia reaktywacji Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej połączone z dniem otwartej remizy. Uroczystość rozpoczęła się zbiórką na placu strażackim, po której nastąpił przemarsz do kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w Rokitnie Szlacheckim gdzie odbyła się uroczysta msza święta.
 
Część oficjalna obchodów rozpoczęła się po powrocie pododdziałów na plac strażacki. Spiker uroczystości dh Grzegorz Piłka powitał zebranych gości, a następnie dowódca uroczystości dh Kamil Gibas złożył meldunek Członkowi Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP druhowi Maciejowi Kaczyńskiemu, po którym przystąpiono do przeglądu pododdziałów. Później nastąpiło podniesienie Flagi Państwowej i odśpiewanie hymnu.
Kolejnymi punktami uroczystości było przywitanie zaproszonych gości oraz uczczenie minutą ciszy zmarłych strażaków. Jednymi z najważniejszych punktów uroczystości było przedstawienie historii Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz wręczenie odznak, nagród i wyróżnień młodym adeptom pożarnictwa z jednostki w Rokitnie Szlacheckim.
 
Brązową odznaką Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza odznaczeni zostali: Aleksandra Zatorska, Kinga Wastag, Anastazja Zatorska, Laura Domagała, Kuba Nowakowski, Lena Kotwa, Aleksandra Kaliś, Katarzyna Kurzeja, Natalia Pocztowska, Kacper Wróbel, Oliwia Głodek, Maciej Koźba, Kalina Piłka, Natalia Nowakowska, Aleksandra Świderska.
 
Srebrną odznaką Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza odznaczeni zostali: Krzysztof Kurzeja, Weronika Putowska, Kamil Gibas, Wiktoria Wastag, Miłosz Cyprys, Julia Sibielak-Wnuk.
 
Dyplomami za działanie w MDP od pierwszego dnia reaktywacji uhonorowani zostali: Krzysztof Kurzeja, Kamil Gibas, Wiktoria
Wastag, Weronika Putowska, Miłosz Cyprys, Julia Sibielak-Wnuk, Anna Grabowska, Mateusz Pilis.
Następnie medalami i statuetkami odznaczeni zostali: Zofia Mazanek, Aleksandra Zatorska, Kinga Wastag, Anastazja Zatorska, Laura Domagała, Kuba Nowakowski, Lena Kotwa, Aleksandra Kaliś, Katarzyna Kurzeja, Natalia Pocztowska, Kacper Wróbel, Oliwia Głodek, Maciej Koźba, Kalina Piłka, Natalia Nowakowska, Aleksandra Świderska, Krzysztof Kurzeja, Weronika Putowska, Kamil Gibas, Wiktoria Wastag, Miłosz Cyprys, Julia Sibielak-Wnuk.
 
Po wręczeniu odznaczeń głos zabrali zaproszeni goście oraz prezes OSP druh Andrzej Pilis, który podziękował wszystkim za obecność, podziękował sponsorom oraz rodzicom za wspieranie MDP i zaprosił wszystkich obecnych na dzień otwartej remizy. Uroczystość zakończyła się złożeniem meldunku o zakończeniu części oficjalnej przez druha Kamila Gibasa oraz wyprowadzeniem pododdziałów.
 
Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości odbył się dzień otwartej remizy. Wszyscy obecni na jubileuszu mogli zwiedzać budynek oraz zapoznać się ze sprzętem OSP i MDP. Na najmłodszych czekała wata cukrowa, dmuchańce oraz wspólna zabawa.
 
Historia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Rokitnie Szlacheckim
Początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokitnie Szlacheckim notuje się na rok 1917. Na spotkaniu grupy mieszkańców wsi wybrano pierwszy zarząd pod przewodnictwem Michała Kowalskiego, który objął obowiązki komendanta nowopowstałej straży. W skład pierwszego Zarządu wchodzili: Ignacy Kokoszka, Tokarski Leopold, Nikodem Parzoch, Antoni Ciupa, Antoni Wnuk oraz Michał Poleski. Straż przyjęła nazwę „Towarzystwo Straży Ogniowej Ochotniczej w Rokitnie Szlacheckim”. W 1934 roku właściciel ziemski, Michał Poleski przekazał nieodpłatnie na własność szkoły i straży własne grunty. Natomiast rok później ówczesny Zarząd Straży zgłosił do rejestru prowadzonego przez Kielecki Urząd Wojewódzki, stowarzyszenie pod zmienioną nazwą „Ochotnicza Straż Pożarna w Rokitnie Szlacheckim”. Młodzieżowe Drużyny Pożarniczej prawie od początku istnienia OSP miały swoje miejsce w jednostce. Pomimo, że nazywały się różnie, prężnie działały i osiągały wysokie wyniki. Niestety od 2007 roku przez ponad 10 lat, działalność Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych była zawieszona i nie przyjmowano młodych członków do szeregów strażackich. W 2016 roku nowo wybrany Zarząd OSP Rokitno Szlacheckie postawił sobie za jeden z podstawowych celów: reaktywowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Historia obecnej drużyny MDP rozpoczyna się w 2018r., kiedy to nastąpiła oficjalna reaktywacja Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i ślubowanie pierwszych członków. Pierwszych członków MDP pozyskaliśmy ze szkoły podstawowej z naszej miejscowości, gdzie za zgodą Pani Dyrektor rozreklamowaliśmy możliwość zapisania się do drużyny. Reaktywowana Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza liczyła 16 członków w wieku od 9 do 14 lat. Ślubowanie członków odbyło się na festynie rodzinnym w Rokitnie Szlacheckim. Pierwszym opiekunem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej był Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej druh Marcin Gibas, który wraz z pozostałymi członkami OSP prowadził zbiórki. Początkowo zbiórki odbywały się 2-3 razy w miesiącu. Na zbiórkach poruszano tematy takie jak: Historia OSP Rokitno Szlacheckie, Musztra, Ćwiczenia do zawodów, Podstawy pierwszej pomocy, Podstawy ochrony przeciwpożarowej. W 2020 roku Zarząd OSP Rokitno Szlacheckie wybrał dwie osoby druhnę Annę Grabowską i druha Mateusza Pilisa, którzy zostali opiekunami MDP. Od tego czasu zbiórki odbywają się w porze zimowej raz w tygodniu, a w porze letniej dwa do trzech razy w tygodniu. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chcąc poruszyć ważną kwestię i przekazać swoją wiedzę na temat pierwszej pomocy na przełomie 2019 i 2020 roku zorganizowała akcję „MDP NA STRAŻY ŻYCIA” dzięki której w miesięczniku gazety lokalnej „Echa Łaz’’ cyklicznie były publikowane zdjęcia oraz opisy jak zachowywać się w stanach nagłego zagrożenia życia. Z biegiem czasu członkowie MDP zaczęli mocno angażować się w działalność charytatywną prowadzoną przez OSP. Po ogłoszeniu epidemii covid-19 i wprowadzeniu lockdown-u, nasze zbiórki nadal odbywały się co tydzień, lecz za pomocą spotkań online. Na tych zbiórkach przekazywana była głównie wiedza teoretyczna. W 2021 roku jednostce OSP Rokitno Szlacheckie udało się spełnić marzenie wielu członków MDP – spotkanie z idolami. Na zbiórce MDP pojawiła się część słynnej internetowej „EKIPY FRIZA”: Friz, Patecki, Mini Majk. Panowie porozmawiali z drużyną, rozdali autografy oraz opowiedzieli o swojej pracy. Z osobami, które nie mogły uczestniczyć w zbiórce, połączyli się online z naszej remizy. Ze spotkania została dedykowana specjalna koszulka promująca straż pożarną. Dzięki świetnie układającej się współpracy z rodzicami dzieci MDP oraz sponsorami OSP w 2021 roku udało się pozyskać środki na zakup proporca Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Proporzec jest symbolem MDP, prawo posiadania proporca jest przyznawane w uznaniu jej dorobku i tradycji. Proporzec w 2022 roku został oficjalnie przekazany na uroczystej zbiórce przez Prezesa OSP na ręce opiekuna MDP druhny Anny Grabowskiej, a następnie przez opiekuna MDP na ręce pocztu sztandarowego MDP. Na corocznym walnym zebraniu sprawozdawczym OSP zawsze uczestniczą Członkowie MDP. W porządku obrad wyszczególniony jest punkt – Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej – które przedstawiają dowódcy drużyn. Za swoje zasługi oraz długoletnie zaangażowanie członkowie MDP zostali w 2021 roku wyróżnieni Brązowymi Odznakami „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”. Drużyna posiada swoją Radę MDP w skład której wchodzą: Dowódca Chłopców, Dowódca Dziewczyn, Zastępca Dowódcy Chłopców, Zastępca Dowódcy Dziewczyn, Gospodarz, Redaktor strony MDP, Przedstawiciel MDP w OSP. Drużyna prowadzi swój fanpage na portalu Facebook i Instagram. Działalność drużyny dokumentowana jest w książce pracy MDP oraz w kronice MDP.
Osiągnięcia w Zawodach Sportowo-Pożarniczych:
- w 2018r.
III miejsce MDP w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych
- w 2019r.
I miejsce Dziewczęcej Drużyny Pożarniczej w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych
I miejsce Chłopięcej Drużyny Pożarniczej w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych
II miejsce Dziewczęcej Drużyny Pożarniczej w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych
IV miejsce Chłopięcej Drużyny Pożarniczej w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych
- w 2021r.
V miejsce Dziewczęcej Drużyny Pożarniczej w Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Raciborzu
- 2022r.
I miejsce Dziewczęcej Drużyny Pożarniczej w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych
I miejsce Chłopięcej Drużyny Pożarniczej w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych
I miejsce Dziewczęcej Drużyny Pożarniczej w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych
II miejsce Chłopięcej Drużyny Pożarniczej w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych
- 2023r.
Dziewczęca Drużyna Pożarnicza brała udział w Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Bestwinie gdzie zaprezentowały się z bardzo dobrej strony.
Osiągnięcia w Turnieju Wiedzy Pożarniczej:
- 2018r. II i III miejsce w kategorii klas 1-6 szkoły podstawowej w gminnym etapie
- 2019r. I i II miejsce w kategorii klas 1-6 szkoły podstawowej w gminnym etapie
IV miejsce w kategorii klas 1-6 szkoły podstawowej w powiatowym etapie
- 2022r. I, II i III miejsce w kategorii klas 1-4 szkoły podstawowej w gminnym etapie
I i III miejsce w kategorii klas 5-8 szkoły podstawowej w gminnym etapie
- 2023r. I i II miejsce w kategorii klas 1-4 szkoły podstawowej w gminnym etapie
II miejsce w kategorii klas 5-8 szkoły podstawowej w gminnym etapie
II miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych w gminnym etapie Gminy Zawiercie.
W 2022 roku na wniosek opiekunów Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej ze względu na zróżnicowany wiek członków z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej wydzielono Dziecięcą Drużynę Pożarniczą, która działa na zasadach MDP i podlega dowódcom MDP. Dziecięca Drużyna Pożarnicza również ma swój pierwszy sukces sportowy: w 2022 roku zajęła I miejsce w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych.

Poprzednia strona

|

1

|

2

|

14

CZE

2023

237

razy

czytano

324/627

Gmina Łazy

Przydatne linki

Logo serwisu.

Dane urzędu

Gmina Łazy
42-450 Łazy
ul. Traugutta 15
woj. Śląskie
um@lazy.pl

Logo serwisu.

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 17:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 13:30
Logo serwisu.

O gminie

Gmina Łazy
Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.