Skróty klawiszowe:

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Polish Ukrainian English German French Italian
um@lazy.pl
32 67 294 22
Logo serwisu.

Gmina Łazy

Samorządowy portal internetowy

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Gminy Łazy. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Aktualności

Klub Senior+ w Łazach

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Klub Senior+ w Łazach

W budynku KTS w Łazach ruszył Klub Senior+. Zadanie pt. „Aktywny senior czyli Klub Senior + w Gminie Łazy” realizowany będzie w Gminie Łazy w okresie do 31.12.2023. Jest to pierwszy Klub Senior+ w Gminie Łazy, w ramach którego w zajęciach uczestniczyć będzie dwudziestoosobowa grupa seniorów.
 
„Celem zdania jest zapewnienie wsparcia seniorom, osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej, poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb. Klub Senior+ w Łazach czynny jest przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w dniach roboczych w godzinach 9:00-13:00 łącznie przez 20 godz. tygodniowo (średnio 4 godziny dziennie) i dysponuje 20 miejscami” – mówi Agnieszka Mucha, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach.
 
Pierwsi uczestnicy zajęć pojawili się w Klubie Senior+ w poniedziałek 17 kwietnia. Spotkanie miało charakter zapoznawczo-organizacyjny. Seniorzy poznali harmonogram i tematykę zajęć oraz rodzaj działań, warsztatów i wyjazdów, w których będą mieli możliwość uczestniczyć.
Celem projektu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów z terenu Gminy Łazy oraz stworzenie im możliwości do wyrażenia swoich potrzeb, w szczególności w zakresie dostosowania form aktywności do potrzeb seniorów, w tym również osób z niepełnosprawnościami. W ramach Programu Senior+ zapewnia się Seniorom z terenu Gminy Łazy dostęp do oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Dodatkowo seniorzy korzystają z infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.
 
„W swojej ofercie Klub Senior+ proponuje seniorom udział w zajęciach komputerowych, kulinarnych, artystyczno-plastycznych, sportowo-ruchowo-relaksacyjnych, szachowych, brydżowych, fotograficznych, czytelniczych oraz wycieczek. Klub funkcjonuje w budynku w Łazach przy ul. Spółdzielczej 2. Do dyspozycji Seniorów będzie wysoki parter budynku” – mówi Jolanta Mackiewicz, opiekun grupy seniorów Klubu Senior+.
„W ramach Klubu "Senior+" uczestnicy będą brali udział w szeregu aktywności min. zajęciach sportowo- relaksacyjno -ruchowych niezbędnych w utrzymaniu jak najdłużej kondycji i mobilności seniorów w obrębie motoryki dużej, profilaktyki zdrowia (jak budować odporność), poprzez zajęcia z jogi, pilates-u, szachów, brydża, samoobrony, treningu fitness w minisiłowni oraz nordic walking czy zajęć z fizjoterapeutą/rehabilitantem. Seniorzy wezmą także udział w warsztatach tematycznych rozwijających umiejętności indywidualne i zainteresowania uczestników poprzez. W ramach tych zajęć zaplanowaliśmy spotkania integracyjne pn. „Pora seniora”, zajęcia kulturalne, warsztaty z treningu pamięci, spostrzegawczości, logicznego myślenia, trening umysłu (gry planszowe, krzyżówki, wykreślanki, rebusy, rymy), zajęcia multimedialne e-senior (zajęcia informatyczno-komputerowe, multimedialne)” – dodaje Agnieszka Goncerz – Paś, kierownik Klubu Senior+.
 
Wśród bogatej oferty adresowanej do seniorów w ramach działalności Klubu Senior+ będzie także zorganizowana kawiarenka Internetowa e-kafka (możliwość korzystania z komputera, obsługa poczty elektronicznej, wykorzystywanie komunikatorów, czytanie, e-prasy, e-booków, słuchania muzyki, audiobooków podcastów). Seniorzy wezmą także udział w warsztatach fotograficzno – filmowych (wspólne nagrywanie i/lub oglądanie filmów) oraz w spotkaniach kulinarnych (dieta dla mózgu, kreatywne gotowanie wg pór roku). Nie zabraknie również warsztatów artystycznych m.in. malarstwo sztalugowe, plastyczne i rękodzieła artystycznego i spotkań literackich.
 
„Poprzez kontakt ze sztuką i kreatywne hobby oraz twórcze działanie, chcemy otworzyć dialog międzypokoleniowy, udostępniać wiedzę, ale także uczyć się od seniorów. Dzieła wykonane podczas warsztatów artystycznych będą prezentowane na wystawach promujących amatorską twórczość artystyczną. Każde z zajęć będzie odbywało się w grupach. W zajęciach ruchowo-rekreacyjnych będzie mogła wziąć udział 20- osobowa grupa. Ilość zajęć uzależniona będzie od harmonogramu oraz indywidualnych potrzeb uczestników. Organizowane będą wykłady z przewodnikiem oraz dwie wycieczki plenerowe, podczas których robione będą zdjęcia i filmy przez uczestników. Będzie to ich relacja udziału, z których stworzona zostanie prezentacja pokazująca doświadczenia uczestników oraz ciekawe zakątki Jury i okolic. Filmy będą prezentowane podczas spotkań integracyjnych, które łączyć będą środowiska lokalne, zbliżać rodziny i budować pozytywny wizerunek osób starszych” - zapowiada Agnieszka Mucha.
Ponadto w Klubie Senior+ odbędą się imprezy okolicznościowe, wycieczki krajoznawcze oraz wykłady i prelekcje. W ramach działalności Klubu zaplanowany jest cykl spotkań prowadzonych przez informatyka, prawnika, policjanta, trenera samoobrony pod hasłem „Bezpieczny Senior”. W czasie zajęć poruszona będzie także kwestia zdrowia i w tej tematyce seniorzy wezmą udział w spotkaniach pn. „Zdrowy Senior”, które prowadzone będą przez lekarza, pielęgniarkę i innych specjalistów z zakresu ogólnej profilaktyki oraz geriatrii i diabetologii. W ofercie Klubu Senior+ nie zabraknie również nowoczesnych technologii, które seniorzy będą poznawać w ramach zorganizowanych warsztatów multimedialnych prowadzonych przez informatyka i influensera pt. „Senior na czasie”, a także aktywizacji kulturalnej seniorów.
 
„Proponowane zajęcia o charakterze społecznym, zdrowotnym, edukacyjnym, ekologicznym, kulturalnym czy sportowym przyczynią się do zwiększenia aktywności uczestników, pomogą utrzymać dobrą kondycję psychiczną i fizyczną a także budować relacje osobowe. Realizacja projektu sprawi, że ludzie starsi nie będą czuli się osamotnieni. Stworzymy miejsce spotkań dla naszych podopiecznych, aby zaktywizować ich poprzez organizację czasu wolnego. Celem tych spotkań będzie promowanie kultury i edukacji jako istotnego elementu aktywności społecznej. A także ukazanie osób dojrzałych jako aktywnych, pełnych wigoru obywateli, którzy nie tylko mogą aktywnie brać udział w życiu społecznym, ale również poprzez swoją codzienną działalność są w stanie w sposób korzystny wpływać na przemianę środowiska ich życia. Działania podjęte w ramach realizacji projektu „Aktywny senior czyli Klub Senior + w Gminie Łazy” z pewnością przyczynią się do zmniejszenia ich problemów życia codziennego i pozytywnie wpłyną na aktywizację społeczną osób starszych. Realizacja projektu wpłynie także na wizerunek seniorów, którzy zostaną zaangażowani społecznie, podejmują różnorakie aktywności, będą zdolni do rozwoju i samorealizacji” – podsumowuje projekt Agnieszka Perkowska, kierownik Wydziału Rozwoju i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Łazach.
 
Uczestnikami Klubu „Senior+" jest będzie 20 mieszkańców miasta Łazy i 14 sołectw: Chruszczobród, Chruszczobród Piaski, Ciągowice, Grabowa, Hutki Kanki, Kużnica Masłońska, Niegowonice, Niegowoniczki, Rokitno Szlacheckie, Skałbania, Turza, Trzebyczka, Wysoka, Wiesiółka, nieaktywnych zawodowo, którzy ukończyli 60 rok życia. Uczestnictwo w zajęciach Klubu jest dobrowolne. Rekrutacja przeprowadzona została przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach, który jest realizatorem projektu i poprzedzona została szerokim zakresem działań promocyjnych. Były to m.in. plakaty, ulotki oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej Gminy Łazy i Facebooku. Rekrutacja prowadzona była wśród mieszkańców Gminy. Informacja o działaniach realizowanych przez Gminę została także skierowana do stowarzyszeń i fundacji zajmujących się osobami starszymi, wykluczonymi lub zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Osoby wyrażające chęć przynależności do Klubu Senior+ nadal mogą zgłosić się osobiście lub telefonicznie oraz za pomocą deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PANSTWA SENIOR”

17

MAJ

2023

596

razy

czytano

330/602

Gmina Łazy

Przydatne linki

Logo serwisu.

Dane urzędu

Gmina Łazy
42-450 Łazy
ul. Traugutta 15
woj. Śląskie
um@lazy.pl

Logo serwisu.

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 17:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 13:30
Logo serwisu.

O gminie

Gmina Łazy
Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.