Skróty klawiszowe:

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Polish Ukrainian English German French Italian
um@lazy.pl
32 67 294 22
Logo serwisu.

Gmina Łazy

Samorządowy portal internetowy

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Gminy Łazy. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Gmina

Realizowane projekty

Projekty edukacyjno- szkoleniowe

Rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci, młodzieży i rodzin w gminie Łazy

Rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci, młodzieży i rodzin w gminie Łazy

Rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci, młodzieży i rodzin w gminie Łazy

Gmina Łazy otrzymała  dofinansowanie na realizację projektu pt. Rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci, młodzieży i rodzin w gminie Łazy w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs.

 

Całkowita wartość projektu 1 165 300,80 zł, przyznane dofinansowanie 1 083 729,74 zł
w tym 990 505,68 zł dofinansowanie EFS i 93 224,06 zł Budżet Państwa.

Celem projektu jest utworzenie świetlicy środowiskowej, która będzie pełniła formę usługową skierowaną na pomoc dla dzieci z rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną. Jej zadaniem będzie organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w godzinach popołudniowych poprzez rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, rozwój kultury osobistej, pracę nad poprawą sprawności fizycznej oraz rozwój umiejętności interpersonalnych. Ponadto planuje się uruchomienie Punktu Konsultacyjnego Wsparcia rodzin zagrożonych wykluczeniem

społecznym poprzez prowadzenie usług mediacji rodzinnych oraz porad i konsultacji specjalistycznych. Poradnictwo obejmować będzie wstępną informację i edukację nt. metod, form pomocy oraz możliwości podjęcia leczenia uzależnień, współuzależnienia
i przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Projekt obejmuje wsparciem 25 dzieci a ponadto 70 osób zostanie objętych wsparciem rodziny.

 

Efekty realizowanego projektu:

-  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie- 95

-  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie- 95

-  Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 29

-  Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu - 25

 

Trwałość projektu:

W dniu 30 września 2023 r. projekt został zakończony. Od 1 października 2023r. rozpoczyna się 25 miesięczny okres trwałości projektu.

Najnowsze aktualności

Przydatne linki

Logo serwisu.

Dane urzędu

Gmina Łazy
42-450 Łazy
ul. Traugutta 15
woj. Śląskie
um@lazy.pl

Logo serwisu.

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 17:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 13:30
Logo serwisu.

O gminie

Gmina Łazy
Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.