Skróty klawiszowe:

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Polish Ukrainian English German French Italian
um@lazy.pl
32 67 294 22
Logo serwisu.

Gmina Łazy

Samorządowy portal internetowy

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Gminy Łazy. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Gmina

Realizowane projekty

Projekty inwestycyjne

Rozwiązywanie problemów niskiej emisji

Rozwiązywanie problemów niskiej emisji

Rozwiązywanie problemów niskiej emisji
poprzez montaż instalacji solarnej w Parku Wodnym w Łazach

 

Gmina Łazy otrzymała dofinasowanie na realizację zadania pn. Rozwiązywanie problemów niskiej emisji poprzez montaż instalacji solarnej w Parku Wodnym w Łazach”.
Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie budynków użyteczności publicznej w gminie Łazy. Realizacja celu głównego umożliwi montaż niekonwencjonalnych źródeł ciepła (instalacji solarnej) w budynku krytej pływalni.

Założenia projektowe przewidują redukcję kosztów przygotowania c.w.u oraz podgrzewania wody w technologii basenowej w Parku Wodnym. Redukcja kosztów nastąpi
w efekcie zastosowania systemu odnawialnych źródeł energii opartego na zespole 105 sztuk kolektorów słonecznych. Pozyskana energia będzie wykorzystywana do podgrzewania wody zgromadzonej w nowoprojektowanych podgrzewaczach pojemnościowych systemu kolektorów słonecznych, a następnie zasilała będzie istniejący system przygotowania c.w.u dla obiektu. Całość produkowanej energii będzie wykorzystywana na potrzeby własne Parku Wodnego Jura. Planowana do montażu instalacja zostanie umieszczona na dachu połączonego
z kryta pływalnią salą gimnastyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach.

W wyniku realizacji inwestycji zmniejszy się koszt eksploatacji krytej pływalni oraz emisja zanieczyszczeń na terenie gminy, a tym samym poprawi jakość powietrza w mieście.

W dniu 01.02.2017 Gmina Łazy podpisała umowę o dofinasowanie projektu „Rozwiazywanie problemów niskiej emisji poprzez montaż instalacji solarnej w Parku Wodnym w Łazach”
z Zarządem Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT

W dniu 19.04.2017 podpisano umowę z Wykonawca z firma Skorut Systemy Solarne Sp.zo.o.   na kwotę 580.200,84 zł.

Inwestycja będzie zrealizowana do 29.09.2017 roku.

Całkowita wartość zadania zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie wynosi 751.664,74 zł  w tym dofinasowanie w kwocie 519443,10 zł.

Najnowsze aktualności

Przydatne linki

Logo serwisu.

Dane urzędu

Gmina Łazy
42-450 Łazy
ul. Traugutta 15
woj. Śląskie
um@lazy.pl

Logo serwisu.

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 17:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 13:30
Logo serwisu.

O gminie

Gmina Łazy
Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie: Na zdjęciu: instalacja solarna na budynku krytej pływalni.

Na zdjęciu: instalacja solarna na budynku krytej pływalni.

Zdjęcie: Na zdjęciu: instalacja solarna na budynku krytej pływalni.

Na zdjęciu: instalacja solarna na budynku krytej pływalni.

Zdjęcie: Na zdjęciu: instalacja solarna na budynku krytej pływalni.

Na zdjęciu: instalacja solarna na budynku krytej pływalni.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.