Skróty klawiszowe:

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Polish Ukrainian English German French Italian
um@lazy.pl
32 67 294 22
Logo serwisu.

Gmina Łazy

Samorządowy portal internetowy

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Gminy Łazy. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Gmina

Realizowane projekty

Projekty inwestycyjne

Przeciwdziałąnie wykluczeniu

Przeciwdziałąnie wykluczeniu


 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu skierowane
na rzecz mieszkańców i jednostek organizacyjnych Gminy Łazy”

W dniu 29 października 2013 r. Burmistrza Łaz  Zarządzeniem nr 130 powołał Komisję ds. rekrutacji grupy potencjalnych Uczestników Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu skierowane na rzecz mieszkańców i jednostek organizacyjnych Gminy Łazy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w składzie:
1. Bożena Miklas – Przewodnicząca Komisji
2. Bożena Strzelecka – Kłopot – Członek komisji
3. Małgorzata Klimek - Członek komisji
4. Agnieszka Perkowska - Członek komisji
5. Urszula Grzywa - Członek komisji

Komisja działał na podstawie Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu skierowane na rzecz mieszkańców i jednostek organizacyjnych Gminy Łazy” zatwierdzonego dnia 07.10.2013r.

Informujemy, że Gmina Łazy zakończyła rekrutacje do projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu skierowane na rzecz mieszkańców i jednostek organizacyjnych Gminy Łazy” dofinasowanego w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Do projektu zakwalifikowało się 70 osób. Uczestnicy zostali poinformowani o wyniku rekrutacji. Wszyscy zakwalifikowani uczestnicy spełnili następujące kryteria przydzielenia wsparcia:
-    gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające
do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,
-    gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające
do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
-    dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej,
-    osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,
-    rodziny zastępcze,
-    rodzinne domy dziecka, samotni rodzice,
-    osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych D.z U. 2006 Nr 139 poz 992) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS (obecnie jest to kwota 799,18 zł),
-    dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę
w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym” - 1226,95 zł

    W ramach projektu uczestnicy - osoby z gospodarstw domowych spełniających kryteria udziału w projekcie otrzymają zestawy sprzętu komputerowego wraz
z dostępem do Internetu. Ponadto w ramach działań w projekcie zaplanowano również wyposażenie pracowni komputerowych w 2 jednostkach podległych – Zespół Szkół nr 1 w Łazach oraz Biblioteka Publiczna. Budowa pracowni komputerowych
w placówkach podległych umożliwi wyrównanie szans edukacyjnych dla wszystkich dzieci młodzieży uczących się niezależnie od uzyskanych dochodów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta i gminy Łazy.
 

Najnowsze aktualności

Przydatne linki

Logo serwisu.

Dane urzędu

Gmina Łazy
42-450 Łazy
ul. Traugutta 15
woj. Śląskie
um@lazy.pl

Logo serwisu.

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 17:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 13:30
Logo serwisu.

O gminie

Gmina Łazy
Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.