Skróty klawiszowe:

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Polish Ukrainian English German French Italian
um@lazy.pl
32 67 294 22
Logo serwisu.

Gmina Łazy

Samorządowy portal internetowy

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Gminy Łazy. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Gmina

Realizowane projekty

Projekty inwestycyjne

Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łazach

Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łazach

 

Gmina Łazy otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łazach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.2. Gospodarka odpadami dla poddziałania: 5.2.1. Gospodarka odpadami.

Zakres projektu obejmuje przebudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczącego się w Gminie Łazy.

W szczególności zakres prac objętych projektem dotyczy:

- przebudowy istniejącego budynku o funkcji magazynowania odpadów komunalnych,

- zagospodarowania terenu przylegającego do budynku oraz zaprojektowania nowego układu funkcjonalnego składowania odpadów,

- wykonania nowego ogrodzenia terenu oraz montażu bramy i furtek,

- zakupu elementów wyposażenia (w tym monitoring obiektu).

Rozbudowa PSZOK-u w Łazach odpowiada na potrzeby mieszkańców gminy.

Właścicielem infrastruktury zmodernizowanej w ramach projektu będzie Gmina Łazy.

Termin realizacji:             2019-07-22 - 2020-12-31            

Wartość całkowita:         247 941,00 zł     zł

Dofinansowani:e             210 749,84 zł     zł

 

Dzięki staraniom Gminy Łazy wartość dofinansowania dla zadania została zwiększona do kwoty 360.749,84zł.  W dniu 04.03.2020 r. Zarząd Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego podjął Uchwałę  o zwiększeniu poziomu dofinasowania dla projektu pn. „Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łazach”

 

Zadanie zrealizowano i zakończono w terminie do 31.07.2021. Inwestycję rozliczono, a ostateczna wartość wyniosła 424.411,57 zł. w tym 254.192,43 zł  to dofinansowanie ze środków RPO WSL

Najnowsze aktualności

Przydatne linki

Logo serwisu.

Dane urzędu

Gmina Łazy
42-450 Łazy
ul. Traugutta 15
woj. Śląskie
um@lazy.pl

Logo serwisu.

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 17:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 13:30
Logo serwisu.

O gminie

Gmina Łazy
Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie: Na zdjęciu Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów

Na zdjęciu Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów

Zdjęcie: Na zdjęciu Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów

Na zdjęciu Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów

Zdjęcie: Na zdjęciu Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów

Na zdjęciu Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów

Zdjęcie: Na zdjęciu Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów

Na zdjęciu Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.