Skróty klawiszowe:

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Polish Ukrainian English German French Italian
um@lazy.pl
32 67 294 22
Logo serwisu.

Gmina Łazy

Samorządowy portal internetowy

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Gminy Łazy. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Gmina

Realizowane projekty

Projekty inwestycyjne

Przebudowa budynku pełniącego funkcje kulturalne w Niegowonicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku przy ul Wierzbowej 5

Przebudowa budynku pełniącego funkcje kulturalne w Niegowonicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku przy ul Wierzbowej 5

Projekt dofinasowany w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020.
 

 

Operacja  pn.” Przebudowa budynku pełniącego funkcje kulturalne w Niegowonicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku przy ulicy Wierzbowej 5” dofinansowany w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020.

Umowę o przyznaniu pomocy nr 00588-6935-UM1210926/18 Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Europa inwestująca w obszary  wiejskie  podpisano 15.11.2018 roku.

Celem operacji jest integracja i aktywizacja mieszkańców wsi Niegowonice oraz podniesienie standardu ofert kulturalnych na terenie sołectwa. Celem jest stworzenie miejsca krzewienia kultury lokalnej, zachowania i przekazywania dziedzictwa kulturowego następnym pokoleniom jak również promowanie obszarów wiejskich oraz wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości

Zadanie przyczyniło się do zwiększenia  wykorzystania zasobów naturalnych, kulturowych i społecznych  poprzez rewitalizację zasobów materialnych i dostępności do usług zdrowotnych, socjalnych oraz komunalnych. Zadanie obejmuje przebudowę budynku pełniącego  funkcje kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu w Niegowonicach.  Zakres inwestycji obejmuje roboty: rozbiórkowe, budowlane i aranżacyjne, zakupie wyposażenia pomieszczeń oraz zakup wyposażenia obiektu dla osób niepełnosprawnych, wykonaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej, kanalizacyjnej – zabudowa szamba, c.o., wentylacyjnej i elektrycznej. Ponadto w ramach projektu zostanie zagospodarowany teren wokół budynku.

 

Realizacja operacji przyczyni się do integracji społeczności lokalnej w zakresie kultury oraz rozwoju  miejscowości poprzez stworzenie miejsca kultywowania lokalnych  tradycji i obyczajów oraz miejsca spotkań społeczności lokalnej. Realizacja operacji  stwarza możliwości integracji  społeczności lokalnej  ze szczególnym uwzględnieniem integracji międzypokoleniowej  oraz wymiany doświadczeń i przekazanie lokalnych tradycji, historii  i kultury.

 

Inwestycja została  zrealizowana  w roku 2021. Całkowita wartość projektu wynosi  1.012.340,30 zł, w tym dofinansowanie PROW – 490.276,41

 

 

Bez tytułu.png

Najnowsze aktualności

Przydatne linki

Logo serwisu.

Dane urzędu

Gmina Łazy
42-450 Łazy
ul. Traugutta 15
woj. Śląskie
um@lazy.pl

Logo serwisu.

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 17:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 13:30
Logo serwisu.

O gminie

Gmina Łazy
Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.