Skróty klawiszowe:

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Polish Ukrainian English German French Italian
um@lazy.pl
32 67 294 22
Logo serwisu.

Gmina Łazy

Samorządowy portal internetowy

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Gminy Łazy. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Gmina

Realizowane projekty

Projekty inwestycyjne

Ogranicznie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach

Ogranicznie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach

 

 „Ogranicznie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazachtermomodernizacja budynków użyteczności publicznej”

Projekt dofinasowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, poddziałanie 4.3.1- Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT. Projekt obejmuje kompleksową termomodernizację  budynków użyteczności publicznej w Gminie Łazy: Szkoła Podstawowa w Grabowej, Szkoła Podstawowa nr 1 w Łazach, Przedszkole ul. Topolowa w Łazach, Przedszkole ul. Kolejowa w Łazach, ZOZ Niegowonice, Budynek Użyteczności Publicznej w Niegowonicach, Budynek Użyteczności Publicznej w Ciągowicach oraz budynek KTS, który zostanie częściowo zaadaptowany na centrum Usług Społecznych w Łazach raz z wymianą źródeł ciepła.

Łączny zakres prac to:

- docieplenie budynku (w 8 budynkach),

- wymianę okien i drzwi (w 8 budynkach),

- wymianę źródła ciepła (w 3 budynkach),

- modernizację instalacji c.o. (w 4 budynkach),

- modernizację instalacji c.w.u. (w 3 budynkach),

- wykonanie instalacji mechanicznej wentylacji z odzyskiem ciepła (w 1 budynku).

Całkowita wartość projektu – 5.471.078,56  w tym dofinasowanie 3.765.667,50

Realizacja zadania została zaplanowana do 31.10.2021

W ramach projektu w latach 2016-2017 zostały wykonane prace termomodernizacyjne
w dwóch budynkach użyteczności publicznej: budynku Przedszkola Publicznego nr 1
w Łazach przy ul. Topolowej 6 oraz Ośrodka Zdrowia w Niegowonicach.

Termomodernizacja budynku przedszkola została wykonana razem z adaptacją i remontem pomieszczeń oraz zakupem wyposażenia. Prace adaptacyjne dofinansowane zostały w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, poddziałanie 12.1.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego ZIT, natomiast w ramach projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji
i poprawa efektywności energetycznej w Łazach – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,” dofinasowanego w ramach poddziałania 4.3.1. Efektywność energetyczna
i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT wykonano:

- termomodernizację całego budynku łącznie z odkopaniem i zaizolowaniem ścian piwnic,

- wymianę pokrycia dachowego,

- ocieplenie stropu i kominów,

- wymianę okien i drzwi wraz z obróbkami blacharskimi,

- modernizację kotłowni wraz z demontażem istniejącego kotła i zabudową kotła opalanego gazem ziemnym,

-modernizację instalacji co,

- modernizację instalacji c.w.u.

Wartość prac termomodernizacyjnych wyniosła  632.047,97 zł.

W roku 2017 zrealizowano termomodernizację budynku ZOZ Niegowonice. W ramach zadania wykonano następujący zakres prac:

- prace termomodernizacyjne całego budynku wraz z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym ścian piwnic,

- ocieplenie dachu,

-  wymianę okien i drzwi w części budynku wraz z obróbkami blacharskimi.

Wartość zadania wyniosła 307.246,25 zł.

W roku 2019 wykonano termomodernizacje trzech kolejnych budynków użyteczności publicznej
w Gminie Łazy tj. Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach, Przedszkola Publicznego w Łazach przy ul. Kolejowej oraz budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w Ciągowicach przy ul. Sienkiewicza 4. W ramach zadania wykonano następujący zakres prac w poszczególnych budynkach:

- w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach – termomodernizację całego budynku (ściany zewnętrzne wraz z odkopaniem i zaizolowaniem ścian piwnic, ociepleniem i izolacją stropu), wymianę okien i drzwi wraz z obróbką blacharską. Wartość prac termomodernizacyjnych wyniosła 749.070,00 zł.

- w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 przy ul. Kolejowej w Łazach - termomodernizację ścian zewnętrznych całego budynku łącznie z odkopaniem i zaizolowaniem ścian piwnic i fundamentów, izolację stropodachów, ocieplenie dachu, wymianę okien i drzwi. Wartość prac termomodernizacyjnych wyniosła 431.484,00 zł.- w budynku Użyteczności Publicznej w Ciągowicach – termomodernizację budynku, izolację ścian nadziemia, wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie stropu wraz z kominami, wymianę okien
i drzwi. Wartość prac termomodernizacyjnych wyniosła 558.420,00 zł.

Organicznie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach - termomodernizacja SP w Grabowej
 

W roku 2020 wykonano termomodernizacje w budynku Szkoły Podstawowej w Grabowej

- termomodernizację polegała na: ociepleniu  całego  budynku łącznie z odkopaniem i zaizolowaniem ścian piwnic, wymianie okien i drzwi w części budynku wraz z obróbką blacharską budynku, ociepleniu stropodachu oraz modernizacji instalacji c.o. ( wymiana grzejników)

Wartość prac termomodernizacyjnych wyniosła 1.240.856,00 zł.

Organicznie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach - termomodernizacja budynku KTS w Łazach

Wydatek obejmuje prace takie jak:

- Wymiana konstrukcji dachu (nastąpi wymiana pokrycia dachu).

- Termomodernizacja budynku (cały budynek - ściany zewnętrzne, łącznie z odkopaniem i zaizolowaniem ścian piwnic, dach, strop nad piwnicą.

- Wymiana okien i drzwi w całym obiekcie, wraz z obróbka blacharska budynku.

- Modernizacja kotłowni z demontażem istniejącego kotła na paliwo stałe i zabudową kotła kondensacyjnego opalanego gazem ziemnym.

Wartość prac termomodernizacyjnych wyniosła: 1 130 351,37 zł

W roku 2021 wykonano termomodernizację ostatniego budynku użyteczności publicznej w Gminie Łazy tj. budynku pełniącym funkcje społeczno-kulturalne  w Niegowonicach.

W ramach prac wykonano kompleksową termomodernizację budynku  -ocieplono strop i  ściany zewnętrzne, łącznie z odkopaniem i zaizolowaniem ścian piwnic oraz wymieniono okna i drzwi.

Najnowsze aktualności

Przydatne linki

Logo serwisu.

Dane urzędu

Gmina Łazy
42-450 Łazy
ul. Traugutta 15
woj. Śląskie
um@lazy.pl

Logo serwisu.

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 17:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 13:30
Logo serwisu.

O gminie

Gmina Łazy
Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie: Na zdjęciu: Szkoła Podstawowa w Grabowej

Na zdjęciu: Szkoła Podstawowa w Grabowej

Zdjęcie: Na zdjeciu: Budynek OSP w Niegowonicach

Na zdjeciu: Budynek OSP w Niegowonicach

Zdjęcie: Na zdjeciu: Budynek OSP w Niegowonicach

Na zdjeciu: Budynek OSP w Niegowonicach

Zdjęcie: Na zdjeciu: Budynek KTS

Na zdjeciu: Budynek KTS

Zdjęcie: Na zdjeciu: Budynek KTS

Na zdjeciu: Budynek KTS

Zdjęcie: Na zdjeciu: Budynek KTS

Na zdjeciu: Budynek KTS

Zdjęcie: Na zdjeciu: Budynek KTS

Na zdjeciu: Budynek KTS

Zdjęcie: Na zdjeciu: Szkoła Podstawowa w Grabowej

Na zdjeciu: Szkoła Podstawowa w Grabowej

Zdjęcie: Na zdjeciu: Szkoła Podstawowa w Grabowej

Na zdjeciu: Szkoła Podstawowa w Grabowej

Zdjęcie: Na zdjeciu: OSP w Ciągowicach po rewitalizacji.

Na zdjeciu: OSP w Ciągowicach po rewitalizacji.

Zdjęcie: Na zdjeciu: OSP w Ciągowicach po rewitalizacji.

Na zdjeciu: OSP w Ciągowicach po rewitalizacji.

Zdjęcie: Na zdjeciu: budynek Przedszkola Publicznego nr 1 przy ul. Kolejowej w Łazach po rewitalizacji.

Na zdjeciu: budynek Przedszkola Publicznego nr 1 przy ul. Kolejowej w Łazach po rewitalizacji.

Zdjęcie: Na zdjeciu: budynek Przedszkola Publicznego nr 1 przy ul. Kolejowej w Łazach po rewitalizacji.

Na zdjeciu: budynek Przedszkola Publicznego nr 1 przy ul. Kolejowej w Łazach po rewitalizacji.

Zdjęcie: Na zdjęciu: budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach po rewitalizacji.

Na zdjęciu: budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach po rewitalizacji.

Zdjęcie: Na zdjęciu: budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach po rewitalizacji.

Na zdjęciu: budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach po rewitalizacji.

Zdjęcie: Na zdjęciu: budynek ZOZ Niegowonice po rewitalizacji

Na zdjęciu: budynek ZOZ Niegowonice po rewitalizacji

Zdjęcie: Na zdjęciu: budynek ZOZ Niegowonice przed rewitalizacją

Na zdjęciu: budynek ZOZ Niegowonice przed rewitalizacją

Zdjęcie: Na zdjeciu:  budynek Przedszkola Publicznego nr 1
w Łazach przy ul. Topolowej 6

Na zdjeciu: budynek Przedszkola Publicznego nr 1 w Łazach przy ul. Topolowej 6

Zdjęcie: Na zdjeciu:  budynek Przedszkola Publicznego nr 1
w Łazach przy ul. Topolowej 6

Na zdjeciu: budynek Przedszkola Publicznego nr 1 w Łazach przy ul. Topolowej 6

Zdjęcie: Na zdjęciu: budynek OSP Niegowonice po termomodernizacji.

Na zdjęciu: budynek OSP Niegowonice po termomodernizacji.

Zdjęcie: Na zdjęciu: OSP Niegowonice

Na zdjęciu: OSP Niegowonice

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.