Skróty klawiszowe:

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Polish Ukrainian English German French Italian
um@lazy.pl
32 67 294 22
Logo serwisu.

Gmina Łazy

Samorządowy portal internetowy

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Gminy Łazy. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Gmina

Realizowane projekty

Projekty edukacyjno- szkoleniowe

Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów

Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniówGmina Łazy otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów ze szkół podstawowych Gminy Łazy
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs. 

 

Całkowita wartość projektu to 1 209 385,91zł, otrzymane dofinansowanie to 1 088 447,32 zł - 90,00%. (Ze środków europejskich 1 027 978,02 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 60 469,30 zł)

 

Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów z 5 Szkół Podstawowych gminy Łazy (SP nr 1 Łazy, SP nr 3 Łazy, SP Wysoka, SP Niegowonice, SP Chruszczobród) poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki.

Cel zostanie osiągnięty poprzez organizację:

-zajęć prowadzonych metodą eksperymentu, w tym wyrównawczych oraz rozszerzających podstawę programową/ kół zainteresowań

-zajęć specjalistycznych dla uczniów z Szkól Podstawowych

oraz

-podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli

-wyposażenie i doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych oraz wspomagania rozwoju uczniów.

 

Efekty realizowanego projektu:

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 150

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) – 5

Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych  – 219

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 5

Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie – 5

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie – 569

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 5

Liczba uczniów, którzy nabędą kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu – 484

Liczba nauczycieli, którzy uzyskają kwalifikacje lub nabędą kompetencje po opuszczeniu programu- 127

Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 5

Najnowsze aktualności

Przydatne linki

Logo serwisu.

Dane urzędu

Gmina Łazy
42-450 Łazy
ul. Traugutta 15
woj. Śląskie
um@lazy.pl

Logo serwisu.

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 17:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 13:30
Logo serwisu.

O gminie

Gmina Łazy
Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.