Skróty klawiszowe:

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Polish Ukrainian English German French Italian
um@lazy.pl
32 67 294 22
Logo serwisu.

Gmina Łazy

Samorządowy portal internetowy

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Gminy Łazy. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Aktualności

W „Jedynce” otwarta została Zielona Pracownia

Filtrowanie aktualności

data od

data do

W „Jedynce” otwarta została Zielona Pracownia

27 września w Szkole Podstawowej nr 1 w Łazach nastąpiło oficjalne otwarcie pracowni biologiczno-geograficznej. Sala została wyremontowana i wyposażona w nowe pomoce dydaktyczne dzięki wygraniu konkursu „Zielona pracownia” zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska oraz dofinansowanie przez Urząd Miasta i Gminy Łazy i Radę Rodziców szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się od krótkiej inscenizacji o tematyce ekologicznej, w której uczestniczyli uczniowie, grono pedagogiczne oraz zaproszeni goście. Następnie wszyscy udali się do sali, gdzie nastąpiło symboliczne otwarcie poprzez przecięcie zielonej wstęgi. Goście zostali zapoznani z nowymi pomocami dydaktycznymi, które zaprezentowali uczniowie szkoły.

W zielonej pracowni dominuje spokojna kolorystyka, a grafika odnosi się do zrównoważonego rozwoju. W pomieszczeniu została również odświeżona podłoga oraz zamontowane nowe oświetlenie. Zawieszone plansze edukacyjne o tematyce biologicznej i geograficznej wzbudzają w uczniach ciekawość i chęć poznawania otaczającego świata. Zielona pracownia została wyposażona w nowe stanowiska dla uczniów (ławki 3-osobowe, krzesła) oraz została utworzona specjalna część przeznaczona do obserwacji mikroskopowych obejmująca 12 stanowisk z niezbędnymi akcesoriami – mikroskopami, lupami, przyrządami do samodzielnego wykonywania preparatów, które umożliwiają przeprowadzanie samodzielnych działań przez uczniów jak również obserwacji gotowych preparatów na wielu zajęciach.

Podczas dnia otwarcia „Zielonej pracowni” uczniowie zaprezentowali nowe pomoce dydaktyczne, którymi były m.in. postać szkieletu, modele procesu oddychania, ucha, skóry, zęba czy kwiatu. Tego rodzaju pomoce pozwolą uczniom na empiryczne zdobywanie i zrozumienie omawianych zagadnień i procesów zachodzących w przyrodzie. Z kolei przy omawianiu treści związanych z ekosystemami łąki czy jeziora niezbędne będą cykle rozwojowe motyla i żaby.

Model wulkanu umożliwił uczniom zrozumienie mechanizmu erupcji wulkanicznej oraz zaprezentowanie jej zaproszonym gościom. Globusy fizyczne i indukcyjne znajdujące się na wyposażeniu sali stanowią niezbędne narzędzie do omawiania treści związanych z rozmieszczeniem lądów i oceanów na kuli ziemskiej jak również zagadnień obejmujących ruchy Ziemi czy wyznaczanie współrzędnych. Zestaw zawierający skały i minerały doskonale sprawdzi się przy realizacji treści zarówno geograficznych jak i przyrodniczych. W pracowni został również zainstalowany monitor interaktywny, który umożliwi wyświetlanie plansz, schematów, filmów edukacyjnych w wysokiej rozdzielczości, których obraz będzie widoczny nawet w niezaciemnionej sali. Praca zarówno nauczyciele jak i ucznia będzie dużo sprawniejsza poprzez wykorzystanie monitora interaktywnego. Nowe meble umożliwią ekspozycję i łatwy dostęp do pomocy dydaktycznych potrzebnych do realizacji poszczególnych treści przyrodniczych.

Na potrzeby projektu Anna Gręda, nauczyciel SP 1 w Łazach opracowała program edukacyjny pn. „Przyroda bez tajemnic” dla klas IV-VIII oraz zaangażowała się w przygotowanie wizualizacji pracowni. Celem realizacji projektu edukacyjnego jest zaciekawienie uczniów światem przyrody, rozbudzenie pasji poznawczych oraz budowanie naukowego podejścia do rozwiązywanych problemów, pogłębianie zainteresowań biologicznych i geograficznych wśród uczniów szkoły podstawowej oraz kształtowanie postaw proekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem kreowania postaw odpowiedzialności za środowisko i zdrowie.

 

Opracowany program edukacyjny skierowany jest do uczniów, którzy chcą rozwijać i poszerzać swoje zainteresowania biologiczne, geograficzne oraz ekologiczne. Program obejmuje zajęcia o charakterze obserwacyjnym i doświadczalnym, co sprawia, że zajęcia realizowane są w sposób ciekawy dla ucznia oraz przynosi pożądane efekty. Zajęcia o charakterze badawczym, laboratoryjnym pozwolą na poznanie przez uczniów pracy przyrodnika- naukowca oraz spowodują wykształcenie umiejętności, które zaprocentują poprzez aktywne uczestnictwo zarówno w zajęciach lekcyjnych jak i pozalekcyjnych. Program zawiera również treści, które mają na celu rozbudzanie i kształtowanie świadomości ekologicznej młodego pokolenia. Tematy objęte programem są realizowane na zajęciach przyrody, biologii oraz geografii w szkole podstawowej. Programem jest objętych 9 oddziałów tj. 2 oddziały klas IV, 2 oddziały klas V, 2 oddziały klas VI, 2 oddziały klas VII oraz jeden oddział klasy VIII.

Program realizowany będzie w terminie od września 2023 r. do czerwca 2024 r.

Poprzednia strona

|

1

|

2

|

02

PAŹ

2023

96

razy

czytano

56/450

Gmina Łazy

Przydatne linki

Logo serwisu.

Dane urzędu

Gmina Łazy
42-450 Łazy
ul. Traugutta 15
woj. Śląskie
um@lazy.pl

Logo serwisu.

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 17:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 13:30
Logo serwisu.

O gminie

Gmina Łazy
Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.