Skróty klawiszowe:

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Polish Ukrainian English German French Italian
um@lazy.pl
32 67 294 22
Logo serwisu.

Gmina Łazy

Samorządowy portal internetowy

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Gminy Łazy. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Aktualności

UBEZPIECZENIE INSTALACJI OZE

Filtrowanie aktualności

data od

data do

UBEZPIECZENIE INSTALACJI OZE

W związku z zakończeniem realizacji projektu „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” informuję, iż zgodnie z § 2 ust. 7 umowy organizacyjno – finansowej mieszkaniec jest zobowiązany do pokrycia kosztów ubezpieczenia zainstalowanego źródła OZE „akceptuje obowiązek dokonywania corocznej opłaty na rzecz Gminy/Lidera w związku z koniecznością Ubezpieczenia Instalacji OZE przez Gminę/Lidera– bez protestu i na każde wezwanie Gminy/Lidera. Obowiązek opłacenia Ubezpieczenia winien zostać dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie”.

Na mieszkańcu spoczywa zatem obowiązek pokrycia kosztów ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej, solarnej, pompy ciepła i kotła na pellet przez okres co najmniej 5 lat, tzw. okres trwałości projektu.

Informuję, iż Gmina Łazy dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty ubezpieczeniowej biorąc pod uwagę zarówno kwotę składki jak i zakres ubezpieczenia od ryzyk i zawarła polisę z firmą UNIQA. Ogólne warunki ubezpieczenia zostały przedstawione w załączniku.

W związku z powyższym każdy mieszkaniec jest zobowiązany do pokrycia kosztów ubezpieczenia zgodnie z kwotą zwolnioną z podatku VAT wykazaną na fakturze dostarczanej do uczestników projektu. Informujemy, iż w przypadku gdy jeden mieszkaniec posiada kilka źródeł OZE każde źródło jest ubezpieczone odrębnie i wykazane na fakturze. Kwota ubezpieczenia ujęta na dostarczanej fakturze obejmuje okres 3 lat tj. 01.03.2022 – 28.02.2025. Zatem kolejna polisa ubezpieczeniowa zostanie zawarta dopiero po upływie wskazanego terminu.

Każdy przypadek szkody wynikającej z zakresu ubezpieczenia powinien zostać zgłoszony pisemnie do Gminy z opisem zakresu szkody i załączeniem dokumentacji zdjęciowej,
a następnie Gmina zgłasza problem do ubezpieczyciela. Zgłoszenie szkody powinno być zgłoszone bezzwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od wystąpienia zdarzenia.
W tym czasie prosimy o niedokonywanie napraw we własnym zakresie, gdyż ubezpieczyciel może również po zgłoszeniu szkody dokonać oględzin.

07

LIS

2022

645

razy

czytano

427/572

Gmina Łazy

Przydatne linki

Logo serwisu.

Dane urzędu

Gmina Łazy
42-450 Łazy
ul. Traugutta 15
woj. Śląskie
um@lazy.pl

Logo serwisu.

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 17:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 13:30
Logo serwisu.

O gminie

Gmina Łazy
Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.