Skróty klawiszowe:

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Polish Ukrainian English German French Italian
um@lazy.pl
32 67 294 22
Logo serwisu.

Gmina Łazy

Samorządowy portal internetowy

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Gminy Łazy. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Aktualności

Mieszkańcy Gminy Łazy mogą korzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej i prawnej

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Mieszkańcy Gminy Łazy mogą korzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej i prawnej

Od lipca 2022 roku w budynku KTS w Łazach przy ul. Spółdzielczej 2 działa Punkt Konsultacyjnego Wsparcia dla Rodzin. Punkt funkcjonuje w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci, młodzieży i rodzin w gminie Łazy”.

Celem powołania Punktu Konsultacyjnego Wsparcia rodzin jest świadczenie usług:

- psychoterapeutycznych dla rodzin,

- psychologicznych,

- mediacji,

- pomocy prawnej rodzinie.

Wszystkie porady są bezpłatne.

Warunkiem skorzystania z pomocy/konsultacji w Punkcie Konsultacyjnym jest:

- wcześniejsze, telefoniczne lub e-mailowe zgłoszenie chęci spotkania z psychologiem, psychoterapeutą, mediatorem lub prawnikiem pod numerem telefonu 691 474 698, e-mail: punktkonsultacyjny@lazy.pl lub osobiście w siedzibie Punktu. Dane zostaną przekazane poszczególnym specjalistom, którzy będą umawiać się z osobami wymagającymi wsparcia bezpośrednio telefonicznie.

- stan trzeźwości – osoby pod wpływem środków odurzających nie będą obsługiwane przez Punkt Konsultacyjny.

Doradztwo i konsultacje w ramach funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego prowadzone jest
w ramach bezpośrednich spotkań w punkcie od poniedziałku do piątku.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych dopuszcza się możliwość świadczenia usługi/poradnictwa w miejscu zamieszkania osoby korzystającej ze wsparcia po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu
z danym specjalistą.

Zakres świadczonego wsparcia

W Punkcie Konsultacyjnym można uzyskać profesjonalne wsparcie :

- psychologiczne w zakresie:

- doświadczania przemocy: psychicznej, fizycznej, seksualnej, ekonomicznej;

- braku satysfakcji z relacji rodzinnych, partnerskich, społecznych;

- przewlekłego stresu, poczucia lęku;

- braku sił i chęci do wykonywania codziennych czynności;

- trudnych, kryzysowych sytuacji, jak np. śmierć bliskiej osoby, strata okołoporodowa, poważne choroby, rozwód, utrata pracy, poważne wypadki, napaść;

- przeżywania żałoby

- problemów dzieci zmieniających szkołę, przeżywających rozwód rodziców, mających konflikty z rówieśnikami, czy też sprawiające problemy wychowawcze

Możliwe jest również uzyskanie doradztwa zawodowego, pomocy w przygotowaniu profesjonalnego CV oraz wskazówek dotyczących poszukiwania pracy.

- podejmowania wobec uczestników działań w zakresie pomocy psychologicznej, zgodnie ze zgłoszonymi  problemami, trudnościami oraz potrzebami. W sytuacjach tego wymagających - skierowanie do pozostałych specjalistów pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjnym.

 

- psychoterapeutyczne w zakresie:

- diagnozowania i analizowania trudności z jakimi zgłasza się uczestnik projektu;

- prowadzenia konsultacji, poradnictwa, wsparcia i psychoterapii dla dzieci dorosłych oraz rodzin;

- starannego dobrania metod i technik pracy do potrzeb i problematyki wnoszonej przez uczestników ;

-  zapewnienia uczestnikom warunków sprzyjających otwartości, zbudowanie atmosfery zaufania;

- podejmowania wobec uczestników działań i interwencji psychoterapeutycznych, zgodnie ze zdiagnozowanymi u nich problemami, trudnościami oraz potrzebami. W sytuacjach tego wymagających - skierowanie do pozostałych specjalistów pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjnym. 

 

- prawne w zakresie:

- diagnozowania i analizowania trudności z jakimi zgłasza się uczestnik projektu;

- prowadzenia konsultacji i poradnictwa prawnego dla osób dorosłych oraz rodzin;

- poinformowania o obowiązującym stanie prawnym, uprawnieniach oraz obowiązkach;

- wskazania sposobu rozwiązania problemu prawnego;

- sporządzenia projektu pisma (nie dotyczy pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym);

- podejmowania wobec uczesrników działań w zakresie pomocy prawnej, zgodnie zgłoszonymi problemami, trudnościami oraz potrzebami. W sytuacjach tego wymagajacych - skierowanie do pozostałych specjalistó pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjnym

 

- pomoc mediatora w zakresie:

- prowadzenia indywidualnych i rodzinnych konsultacji i mediacji;

- kontaktu ze stronami w celu ustalenia dogodnego terminu i miejsca spotkania mediacyjnego;

- mediator uczestniczy w spotkaniu ze stronami lub może się spotkać indywidualnie z każdą ze stron i będzie pośredniczył w rozmowie między nimi, przekazując im stanowiska każdej z nich;

- sporządzenia z przebiegu mediacji protokołu. Jeżeli strony zawarły ugodę, zostanie ona wpisana do protokołu albo do niego dołączona;

- podejmowania wobec uczestników działań w zakresie mediacji rodzinnych, zgodnie zgłoszonymi  problemami, trudnościami oraz potrzebami. W sytuacjach tego wymagających - skierowanie do pozostałych specjalistów pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjnym.

 

Specjaliści z Punktu Konsultacyjnego diagnozują problem, wspierają uczestnika/uczestniczkę, wskazują im możliwości rozwiązania ale decyzje dotyczącą rozwiązania problemu pozostawiają osobie korzystającej ze wsparcia.

 

06

PAŹ

2022

349

razy

czytano

443/573

Gmina Łazy

Przydatne linki

Logo serwisu.

Dane urzędu

Gmina Łazy
42-450 Łazy
ul. Traugutta 15
woj. Śląskie
um@lazy.pl

Logo serwisu.

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 17:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 13:30
Logo serwisu.

O gminie

Gmina Łazy
Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie: Punkt Konsultacyjnego Wsparcia dla Rodzin. Umów się. Zadzwoń: 691474698.

Punkt Konsultacyjnego Wsparcia dla Rodzin. Umów się. Zadzwoń: 691474698.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.