Skróty klawiszowe:

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Polish Ukrainian English German French Italian
um@lazy.pl
32 67 294 22
Logo serwisu.

Gmina Łazy

Samorządowy portal internetowy

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Gminy Łazy. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Aktualności

Dodatek węglowy - 3000 zł

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Dodatek węglowy - 3000 zł

W dniu 12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym.

W Gminie Łazy realizatorem zadań wynikających z ustawy o dodatku węglowym jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach.

Dodatek węglowy to 3 000 zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji (decyzja będzie wydawana w przypadku odmowy przyznania świadczenia, uchylenia oraz nienależnie pobranego dodatku węglowego).

Informacja o przyznaniu dodatku węglowego może być przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Wypłata dodatku węglowego jest zadaniem zleconym gminie.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wnioski będzie można składać:

- osobiście i wrzucając do urny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łazach, ul. Pocztowa 14, od poniedziałku do piatku w godzinach od 7.00 do 15.00

- wrzucając do urny w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łazach, ul. Romualda  Traugutta 15 – w poniedziałki w godzinach od 7.30 do 17.30, od wtorku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30 i w piątki od 7.30 do 13.30

- listownie za pośrednictwem poczty,

- drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP (wniosek musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego)

Wniosek do pobrania

RODO do pobrania

WAŻNE!

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Dla mieszkańców sołectw Wysoka, Chruszczobród, Rokitno Szlacheckie, Niegowonice wnioski będą przyjmowane w szkołach podstawowych, a dla mieszkańców sołectwa Ciągowice w świetlicy. O terminach i godzinie składania wniosków poinformujemy odrębną informacją.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach

tel. 32 67-29-571, 32 67- 29-176, e-mail: pomoc@opslazy.pl

 

 

17

SIE

2022

2898

razy

czytano

477/574

Gmina Łazy

Przydatne linki

Logo serwisu.

Dane urzędu

Gmina Łazy
42-450 Łazy
ul. Traugutta 15
woj. Śląskie
um@lazy.pl

Logo serwisu.

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 17:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 13:30
Logo serwisu.

O gminie

Gmina Łazy
Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.