Skróty klawiszowe:

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Polish Ukrainian English German French Italian
um@lazy.pl
32 67 294 22
Logo serwisu.

Gmina Łazy

Samorządowy portal internetowy

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Gminy Łazy. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Aktualności

Odnawialne źródła energii

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Odnawialne źródła energii

Informacja dla mieszkańców!

Uprzejmie informuję, że z uwagi na zawarcie Aneksu nr 2 do umowy z Wykonawcą Solartime Sp.
z o.o., realizującym instalację kolektorów słonecznych, zwiększającego wynagrodzenie zaistniała konieczność podpisania z Państwem Aneksu do Umowy organizacyjno-finansowej zwiększającego kwotę Państwa partycypacji w kosztach realizacji Projektu.

Powyższa sytuacja dotyczy jedynie mieszkańców, u których kolektory słoneczne zostały zainstalowane na gruncie, a stosowne aneksy są do Państwa na bieżąco dostarczane.

Konieczność zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy wynika z faktu wysokiego wzrostu cen materiałów i usług na rynkach światowych czego nie mógł przewidzieć w momencie podpisywania Umowy zarówno Wykonawca jak również Gmina. Informuję, że z firmą SOLARTIME został podpisany aneks wydłużający termin montażu kolektorów do dnia 6 maja br. Termin montażu jest ustalany na bieżąco telefonicznie z mieszkańcami przez pracowników firmy SOLARTIME.

Uprzejmie informujemy, iż na terenie Gminy Łazy  rozpoczęły się montaże instalacji pomp ciepła przeznaczonych do celów c.w.u. Na przełomie marca i kwietnia rozpoczną się instalacje pomp ciepła do c.w.u. i c.o. Zatem przypominamy o konieczności przeprowadzenia dostosowań koniecznych do przeprowadzenia montażu instalacji pompy ciepła, które zostały wskazane w protokole uzgodnień
z inwentaryzacji.

Informujemy, że kosztem niekwalifikowanym dla użytkownika w projekcie jest dostawa i montaż pompy obiegu c.w.u. wraz z niezbędną armaturą dla podłączenia wężownicy w zasobniku pompy ciepła z istniejącym źródłem ciepła oraz dostawa i montaż zabezpieczenia ciśnieniowego instalacji poprzez montaż naczynia przelewowego wraz z orurowaniem – w przypadku instalacji otwartych – i naczynia przeponowego wraz z zaworem bezpieczeństwa w przypadku instalacji zamkniętych.

W przypadku konieczności zastosowania i wykonania powyższych elementów w instalacji użytkownika przez Wykonawcę koszt dostawy i montażu pompy obiegowej do c.w.u. wynosi 450 zł brutto, koszt zamknięcia układu c.o. i dostawy naczynia przeponowego o poj.35 l wynosi 450 zł brutto.

Ponadto w związku z wątpliwościami mieszkańców, którzy są beneficjantami projektu w zakresie dostawy i montażu pomp ciepła do c.w.u., dotyczącymi możliwości sterowania pompami ciepła przez Internet np. za pośrednictwem telefonu komórkowego, informujemy, że  dla  pompy ciepła do c.w.u. przewidziano jedynie automatykę sterowania zintegrowaną z urządzeniem i nie ma ona możliwości sterowania zdalnego z poziomu  np. telefonu komórkowego.

Zwracamy również uwagę, że niedopuszczalne jest wyłączanie zasilania elektrycznego  do pompy ciepła. Odłączenie pompy ciepła  od zasilania elektrycznego może skutkować resetem ustawień sterownika pompy ciepła, a także nie zadziałaniem systemu anty zamrożeniowego. Montaż pomp zostanie zakończony do dnia 30 czerwca br. Informujemy także iż Wykonawca złożył pismo
o zwiększenie wynagrodzenia w związku ze wzrostem cen stali, co ma wpływ na znaczny wzrost kwoty zbiorników. Powyższa zmiana jest konsultowana z Urzędem Marszałkowskim celem wykorzystania części oszczędności na pokrycie 83% netto zwiększonych kosztów.
Informujemy, iż powstała konieczność zmiany ilości i mocy kotłów na pellet przyjętych w Ofercie Wykonawcy z dnia 11.12.2019 r. w związku z brakiem zainteresowania oraz przystosowania technicznego domów i niemożliwością techniczną montażu kotłów o mocy 32 kW w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego. Zatem realizacja zadania w zakresie kotłów na pellet została przedłużona do dnia 30 kwietnia br.

25 lutego odbył się odbiór końcowy wszystkich wykonanych instalacji fotowoltaicznych na terenie naszej gminy. Informujemy, iż zgodnie z wymogiem wszystkie instalacji powyżej 6,5 kW zostały zgłoszone do PSP. Zatem od dnia 25 lutego w przypadku awarii instalacji lub problemów technicznych prosimy o kontakt e-mailowy: serwis@hymon.pl lub telefoniczny tel. 531 800 180, 14/657 20 21.
W związku z odbiorem wszystkich instalacji Gmina dokonała wyboru firmy ubezpieczeniowej tj. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Obecne ubezpieczenie jest zawarte na okres 3 lat. Zgodnie z umową organizacyjno-finansową koszt ubezpieczenia stanowi koszt niekwalifikowany projektu i pokryty zostanie przez Mieszkańca na zasadzie zwrotu Gminie Łazy przypadającej na Mieszkańca części składki ubezpieczeniowej. O kwocie i warunkach ubezpieczenia Mieszkańcy zostaną powiadomieni w terminie późniejszym.

09

KWI

2022

273

razy

czytano

563/602

Gmina Łazy

Przydatne linki

Logo serwisu.

Dane urzędu

Gmina Łazy
42-450 Łazy
ul. Traugutta 15
woj. Śląskie
um@lazy.pl

Logo serwisu.

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 17:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 13:30
Logo serwisu.

O gminie

Gmina Łazy
Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.