Skróty klawiszowe:

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Polish Ukrainian English German French Italian
um@lazy.pl
32 67 294 22
Logo serwisu.

Gmina Łazy

Samorządowy portal internetowy

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Gminy Łazy. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Aktualności

Nadawanie numeru PESEL uchodźcom

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Nadawanie numeru PESEL uchodźcom

W środę, 16 marca, rozpocznie się proces rejestracji obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę od 24 lutego. W Łazach nadawanie numeru PESEL uchodźcom odbywać się będzie Urzędzie Miejskim w Łazach, ul. Traugutta 15.

Obywatel Ukrainy musi stawić się osobiście w Urzędzie Miejskim ul. Traugutta 15. Do złożenia wniosku konieczne jest posiadanie zdjęcia biometrycznego ( takie jak do dowodu osobistego) oraz wszelkich posiadanych dokumentów umożliwiających potwierdzenie  tożsamości. Urząd zapewnia tłumacza. Jednocześnie obywatele Ukrainy będą mogli uzyskać informacje o przysługujących im świadczeniach. W trosce o sprawną obsługę i uniknięcie kolejki, pracownik Urzędu będzie telefonicznie uzgadniał z Państwem dogodny termin i godzinę wizyty w Urzędzie, przebywających u Was obywateli Ukrainy.

Powyższe czynności realizowane są w godzinach pracy Urzędu Miejskiego:
poniedziałek 7:30 - 17:30
wtorek, środa, czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 13:30

Co to jest PESEL?
Numer PESEL to ciąg 11 cyfr, które są indywidualnie przypisane każdemu człowiekowi. Z numeru PESEL można wyczytać datę urodzenia oraz płeć. PESEL jest przydatny m.in. do:
•    korzystania z opieki zdrowotnej i szczepień,
•    założenia konta w banku,
•    zapisania dziecka do szkoły,
•    korzystania ze świadczeń pomocowych dla uchodźców.

Jak składa się wniosek o nadanie numeru PESEL?
•    Najpierw trzeba umówić wizytę w urzędzie- pracownik urzędu będzie kontaktował się telefonicznie w celu umówienia dogodnego terminu.
•    Przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL obywatele Ukrainy i członkowie ich rodzin są zobowiązani dołączyć fotografię.
•    Podczas składania wniosku od osoby, której dotyczy wniosek, pobierane będą również odciski palców. Nie dotyczy to dzieci do lat 12.
•    Papierowy wniosek składa się osobiście. Należy czekać na kontakt z pracownikiem urzędu.
•    Wniosek jest bezpłatny.
•    Wniosek wypełnia osoba, która ubiega się o PESEL albo urzędnik na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę.
•    Należy mieć ze sobą dokument, na podstawie którego Obywatele Ukrainy przekroczyli granicę (paszport biometryczny, ukraiński paszport wewnętrzny, Kartę Polaka, akt urodzenia w przypadku dzieci).
•    Do wniosku o nadanie numeru PESEL musi być dołączona kopia dokumentu, na podstawie którego zostanie ustalona tożsamość wnioskującego. Aby przyspieszyć procedury, osoby mające taką możliwość mogą przy składaniu wniosku wraz z oryginałem przedstawić kserokopię dokumentu tożsamości.

Jak wyrobić numer PESEL dla dziecka?
•    Za dziecko wniosek może złożyć jego rodzic, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca nad nim faktyczną pieczę.
•    Od osób, które skończyły 12. rok życia, będą pobierane odciski palców.
•    Do nadania numeru PESEL potrzebne są też fotografie.

Po nadaniu numeru PESEL można łatwo założyć profil zaufany.

Co to jest profil zaufany?
Chcesz załatwiać sprawy urzędowe online? Potrzebujesz profilu zaufanego. To bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwiać określone sprawy urzędowe online, w serwisach administracji publicznej, bez wychodzenia z domu (m.in. ePUAP, CEIDG, ZUS, Urząd Skarbowy oraz urzędy gmin, powiatów, województw i centralnej administracji rządowej).
Aby potwierdzić Profil Zaufany, wypełnij prosty formularz. Następnie w ciągu 14 dni udaj się do dowolnego punktu potwierdzającego z dowodem osobistym lub paszportem. Używaj Profilu Zaufanego do logowania się do systemów administracji publicznej i skutecznego korzystania z elektronicznych usług publicznych.
Uwaga: Profil Zaufany możesz założyć bez wychodzenia z domu, jeśli masz:
•    konto w systemie banku lub innego przedsiębiorcy, który ma zgodę na potwierdzanie profilu zaufanego (ich listę znajdziesz na stronie profilu zaufanego),
•    kwalifikowany podpis elektroniczny.
Posiadanie profilu zaufanego ePUAP pozwala również na korzystanie z Platformy Informacyjno-Płatniczej Wrocławia (PLIP) umożliwiającej sprawdzanie oraz uregulowanie przez Internet zobowiązań podatkowych.

Poniżej zamieszczony został wniosek do pobrania, który można wypełnić przed przybyciem do urzędu. Z pewnością skróci to czas oczekiwania na nadanie numeru PESEL.
UKR Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie.pdf

07

KWI

2022

251

razy

czytano

583/627

Gmina Łazy

Przydatne linki

Logo serwisu.

Dane urzędu

Gmina Łazy
42-450 Łazy
ul. Traugutta 15
woj. Śląskie
um@lazy.pl

Logo serwisu.

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 17:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 13:30
Logo serwisu.

O gminie

Gmina Łazy
Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.